College moet hobbels slechten voor realisatie woningen ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’ in Horst

Een drukbezochte informatiebijeenkomst.
Foto: Grietje-Akke de Haas

Theatraal stelde wethouder Laurens Klappe tijdens de Commissie Infrastructuur en Ruimte dinsdagavond 16 april, de stekker dan maar uit ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’ te moeten trekken. De opdracht van de gemeenteraad om het CPO te realiseren binnen het bestaande beleid lukt immers niet.

Hoe oplossen?
Wat Klappe ook al eerder had aangegeven. “Wij zijn er als college toch mee aan de slag gegaan, maar moeten dan afwijken van eerder door u vastgesteld beleid.” Om vervolgens bij te draaien en de knelpunten te onderkennen en te pareren die eerder door insprekers waren opgesomd. Knelpunten waarvoor het college door de commissie ter verantwoording werd geroepen, en hoe het dacht deze op te lossen. Klappe riep op: “Geef ons de tijd en de ruimte om de mogelijkheden af te tasten en u op de hoogte te houden.”

Knelpunten
Knelpunten zijn bijvoorbeeld de sloopmeters voor het CPO die zoals het functieveranderingsbeleid in Horst & Telgt voorschrijft niet uit het gebied zelf worden gehaald, maar bij het perceel Haspel 123a waar diverse voormalig agrarische opstallen kunnen worden gesloopt, voor de realisatie van een zorggebouw. Ook vreest buurtvereniging Horst & Telgt voor verstening in ‘hun’ gebied, precedentwerking en zijn er zorgen over ontsluiting van het Rodeschuurderwegje waar de woningen worden gebouwd.

‘Chagrijn’ 
Ook heerste er ‘chagrijn’ omdat meerdere buurtbewoners bezig zijn met initiatieven in het buitengebied, maar met het functieveranderingsbeleid geen kant opkunnen. Tegen deze achtergrond stelde voorzitter Christiaan Veeningen van de buurtvereniging, dat het CPO een voorkeursbehandeling krijgt. “Bovendien, wie zegt dat de woningen ook in de toekomst goedkoop blijven?”

Ongenoegen
Om ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’ te realiseren is het plan gelinkt aan de locatie Haspel 123A, voor de sloopmeters. Namens omwonenden uitte een vertegenwoordiger van Schreuder Adviseurs onder meer hun ongenoegen over deze manier van werken. Zij zijn namelijk al sinds 2009 met de gemeente Ermelo bezig voor een nieuw bestemmingsplan. “Dan komt er iemand langs en krijgt de handen zo op elkaar.”

Overlast
Daarnaast sprak adviseur Rikkert Vliek namens Vereniging Ons Huis de vrees uit voor overlast van lawaai en veldverlichting van de Kynologenclub. De deelnemers van het CPO worden namelijk buren van het centrum voor hondenliefhebbers dat wekelijks honderden honden traint. “Wij zijn bang dat het klachten op gaat leveren.”

Betaalbaar houden
Monique van den Broek van VVD Ermelo zei te vinden dat het CPO meer de kant van projectontwikkeling opgaat. Het plan heeft inmiddels 24 betaalbare koopwoningen met prijzen variërend tussen de 175.000 en 325.000 euro en 10 huurwoningen met een huurprijs van rond de sociale huurgrens. Wat Erwin van der Berg, kartrekker van ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’ in samenwerking met Veluwse Architecten, volmondig beaamde. “Wil je de woningen betaalbaar houden dan is dit de enige manier om het te realiseren.”

Informatiebijeenkomst
Woensdagavond 17 april, tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst op de CPO locatie aan het Rodeschuurderwegje, beweerde Erwin van der Berg ten stelligste de woningen ook in de toekomst voor starters te willen behouden. Hoe wordt nog nader uitgewerkt. Iets wat voor de gemeenteraad en het college ook erg zwaar weegt. Want niemand wil een herhaling van Groevenbeek Noord.

Klik HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER voor eerdere berichtgeving.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden