Het Groene Leger vangt bot bij het nieuwe college van Ermelo

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Het Groene Leger, een groep jonge doorstarters en doorstromers in Ermelo, vangen bot bij het nieuwe college in Ermelo met hun CPO in Vogelvlucht Ermelo. Dit valt op te maken uit een gezamenlijke persbericht van de VVD, SGP, PE en BurgerBelangen Ermelo.

Op dinsdag 10 april 2018 in de commissie ruimte van de gemeenteraad, vroeg Het Groene Leger aandacht voor de woningnood van de doelgroep. klik HIER voor eerdere berichtgeving.

In het persbericht wordt het hoe en waarom uitgelegd:

Afgewezen
Het verzoek aan het college van In Vogelvlucht, een groep mensen die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een eigen woonwijkje willen bouwen, is op basis van het huidige beleid afgewezen. Het nieuwe college stelt zich op als uitvoerder en stuurt het verzoek terug naar de raad met het idee dat de raad zelf moet beslissen of een dergelijk plan mogelijk gemaakt moet worden of niet.

Teleurgesteld
Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo is teleurgesteld in het resultaat van het verzoek. Anneke Knoppert van Progressief Ermelo klinkt realistischer en vreesde al deze uitkomst. “De huidige regelgeving biedt de tegenstanders de mogelijkheid om tot aan Raad van State door te procederen”. Dimitri Poos van de VVD vult aan. “We lopen als raad aan tegen de door onszelf gestelde kaders. Die kaders moeten we snel aanpassen, zodat initiatieven als deze wel mogelijk zijn.”

Niet mogelijk?
Vier jaar geleden diende zich de eerste groep van CPO-initiatiefnemers aan. Na een uitgebreide zoektocht binnen de bebouwde kom van Ermelo kwam men uit op het terrein van Volksuniversiteit Vuvera aan de Kozakkenkamp. Daar wordt nu gebouwd. De initiatiefnemers van CPO In Vogelvlucht hebben de locaties in het buitengebied aan de Arendlaan en Rodeschuurderwegje op het oog. Beleidstechnisch blijkt dit in het buitengebied niet mogelijk te zijn. Daar moet de gemeenteraad een uitspraak over gaan doen.

Dat moet anders
In Nederland zijn voorbeelden te noemen waar CPO een serieus onderdeel is van het woningbouwbeleid. Deze gemeenten voeren een actief grondbeleid om CPO-initiatieven de ruimte te kunnen bieden. “Actief grondbeleid wordt in Ermelo nauwelijks gevoerd en dat moet anders als we tenminste willen bouwen voor de starters”, aldus Snoek van de SGP. Medio 2009 is Gemeentebelang (voorganger van BurgerBelangen Ermelo) met het initiatief gekomen voor een programma voor starters, een combinatie van aanpassing woningbouwprogramma, CPO, starterslening, toewijzingsbeleid en actief grondbeleid. Hieruit is toen alleen de starterslening gekomen.

Antwoord geven
Het is een goede zaak dat de raad nu de rol krijgt die zij hoort te hebben: aangeven wat en hoe het college moet gaan uitvoeren, aldus de raadsleden. De raad moet een antwoord geven hoe zij CPO in het woningbouwprogramma zien, een antwoord geven op woningbouw in het buitengebied en een adequaat antwoord op de CPO-plannen van In Vogelvlucht. Dit laatste zal besproken worden in de commissievergadering van 18 september.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden