Doel Groevenbeek Noord geslaagd, maar niet (meer) betaalbaar voor starters

Foto: Gemeente Ermelo

Woningbouwproject Groevenbeek-Noord is geëvalueerd. Uit de evaluatie die de gemeente Ermelo donderdag 1 november presenteerde, blijkt onder meer dat de doelstelling om 39 nul-op-de meter woningen te realiseren, zo goed als gehaald is. Ook op verdere punten qua duurzaamheid scoort het project goed. Betaalbaar voor starters zijn de woningen vrijwel niet meer, terwijl dit destijds wél de insteek was.

In april 2013 beloofde toenmalige wethouder Jan van den Bosch duurzame koopwoningen tussen de 100.000 en 140.000 euro te realiseren, op het braakliggende stuk grond ten zuiden van de voetbalvelden van DVS’33. Eind december 2013 stemde de gemeenteraad in met het plan om starterswoningen te realiseren tussen de €100.000 en €140.000.

Te optimistisch
In januari 2014 keerde de wethouder terug op zijn schreden. Het college bleek te optimistisch te zijn geweest. Minder dan voor een vanaf-prijs van 161.000 euro vrij op naam vielen de (duurzame) woningen niet te bouwen. CDA Ermelo, ChristenUnie Ermelo, Progressief Ermelo en de VVD Ermelo waren nog steeds zeer te spreken over het plan, al betreurden deze partijen het dat de prijs van de goedkoopste woningen niet rond de 140.000 euro zou komen te liggen. BurgerBelangen Ermelo en de SGP keerden zich toen faliekant tegen het gewijzigde voorstel. SGP Ermelo legde met een stemverklaring af het niet eens te zijn met de verkoopprijs. BurgerBelangen Ermelo op zijn beurt bedong met een motie voor een duurzaamheidslening, de woningen dichter binnen het bereik van starters te krijgen

Koopovereenkomst
Voor Groevenbeek Noord destijds 140 inschrijvingen voor 39 woningen, vermeldt de evaluatie. Rond half augustus 2015 zijn de woningen daadwerkelijk in gebruik genomen. In de koopovereenkomst zijn bepalingen opgenomen om doorverkoop te regelen:
● Een zelfbewoningsplicht/anti-speculatiebeding: de koper was verplicht om de woning drie jaar zelf te bewonen vanaf datum van ingebruikneming van de woning.
● Verkoopregulerende bepalingen inzake bindingseisen voor een periode van tien jaren.

De bepalingen opgenomen om te garanderen dat de woningen ook daadwerkelijk langere tijd beschikbaar zouden blijven voor de groep waarvoor ze zijn gerealiseerd. Sinds de realisatie van het project is de wetgeving waarop de laatste bepaling gebaseerd is echter gewijzigd. De Huisvestingswet 2014 maakt het niet langer mogelijk om eisen te stellen voor de koopsector. In de praktijk betekent dit dat de laatste bepaling is komen te vervallen. Huidige eigenaar-bewoners met een verhuiswens zijn vrij om te bepalen aan wie zij de woning willen verkopen. Het maakt daarbij niet uit waar een potentiële koper op dit moment woont.

Verkocht voor €257.000
Verder schrijft de evaluatie dat tot nu toe er één woning daadwerkelijk is verkocht. ‘De vraagprijs voor de verkochte woning bedroeg €239.000; de woning is recent verkocht voor €257.000. De verkoopprijs ligt daarmee aanmerkelijk hoger dan de prijs waarvoor de koper de woning heeft aangekocht. De woning valt daarmee niet meer in het goedkope segment’.

De evaluatie concludeert:
Een doelstelling van project Groevenbeek-Noord was om goedkope(re) huisvesting te realiseren voor starters op de woningmarkt in Ermelo. Deze doelstelling is gedeeltelijk gehaald. Bij de eerste verkoop lagen de prijzen onder de €180.000 en een (flink) deel van de eerst bewoners bestond uit starters. Door wijziging in de wetgeving is een deel van het instrumentarium dat werd ingezet om de woningen beschikbaar te houden voor starters uit Ermelo (de verkoopregulerende bepalingen met betrekking tot bindingseisen) inmiddels niet meer bruikbaar. Op dit moment bestaan er geen beperkingen meer bij de verkoop van de woningen; de termijn van het antispeculatiebeding is afgelopen. Hierdoor en door de flinke prijsstijgingen op de woningmarkt in zijn geheel, is de verwachting dat de woningen voor starters de komende jaren nog maar beperkt betaalbaar blijven.

Verordening sociale woningbouw
Binnen de gemeente Ermelo wordt gewerkt aan diverse instrumenten om meer betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren en deze ook voor een periode beschikbaar te houden. Zo wordt er onder andere gewerkt aan het opstellen van een verordening sociale woningbouw. Met een dergelijke verordening is het mogelijk om in een bestemmingsplan vast te leggen dat er een bepaald aantal/aandeel goedkope (huur- en koop)woningen moeten worden gerealiseerd. Ook wordt hier een instandhoudingstermijn aangekoppeld. De verordening sociale woningbouw maakt het toepassen van een antispeculatiebeding overbodig.

Aanbieden aan gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de conclusies uit de evaluatie van het woningbouwproject Groevenbeek-Noord en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden