CPO in Vogelvlucht Ermelo heeft zicht op 34 nieuwbouwwoningen aan Rodeschuurderwegje in Horst

Impressie CPO in Vogelvlucht Ermelo.
Foto: Veluwse Architecten

Een nieuwbouwwoning aan het Rodeschuurderwegje in Horst in Ermelo is weer een stapje dichterbij voor ‘Het Groene Leger’, een groep van jonge starters en doorstromers. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan aan het initiatief CPO in Vogelvlucht Ermelo, zo vertelde wethouder Laurens Klappe maandag 18 maart. Het plan biedt ruimte aan 34 woningen. 

CPO in Vogelvlucht Ermelo is het tweede CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), een initiatief van Erik Verhoef van Veluwse Architecten in Ermelo, in samenwerking met belanghebbenden die een stuk grond kopen om daar een aantal woningen op te bouwen.

Woningnood
De plannen voor CPO in Vogelvlucht Ermelo dateren van 10 april 2018 toen jonge starters en doorstromers verenigd in ‘Het Groene Leger’, in de commissie ruimte van de gemeenteraad aandacht vroegen voor de woningnood van de doelgroep. De commissieleden spraken waardering uit voor het initiatief van Het Groene leger, en beloofden hun steun met een raadsbrede motie in de raadsvergadering. Het initiatief van ‘Het Groene Leger’ dreigde in juli 2018 echter al te stranden bij het nieuwe college op basis van de huidige regelgeving in het buitengebied. In november 2018 droeg de voltallige gemeenteraad met een motie het college op de weg proberen vrij te maken voor CPO in Vogelvlucht Ermelo, voor de locatie Wagtendonk aan het Rodeschuurderwegje in buurtschap Horst. De partijen constateerden namelijk onder meer dat voor het plan elders voldoende sloopmeters zouden zijn gevonden en het zou passen binnen het functieveranderingsbeleid voor het buitengebied.

Gevonden aan de Haspel
Waarop CPO in Vogelvlucht Ermelo gewijzigde plannen indiende. Het plan bestaat uit nu 34 woningen. Tien woningen hiervan zullen verhuurd worden in het goedkope segment en 24 woningen zijn bestemd voor de initiatiefnemers van CPO in Vogelvlucht. Deze 24 woningen vallen voornamelijk onder de goedkope koop en middeldure koop. Omdat deze beoogde woningbouwlocatie in het buitengebied ligt moest de initiatiefnemer echter sloopmeters verkrijgen uit vrijkomende agrarische bebouwing. Deze sloopmeters zijn gevonden bij het perceel Haspel 123a met diverse voormalig agrarische opstallen die worden gesloopt. Bovendien is het de bedoeling dat op het perceel een zorggebouw gebouwd met 10 zorgappartementen en een dagbestedingsruimte. Daarnaast komen er recreatieve voorzieningen zoals een looppad naar het achterliggende natuurgebied, een theetuin-rustpunt en een pluktuin.

Kwaliteitsslag
De sloopmeters die vrijkomen van de te slopen opstallen aan de Haspel, zullen in Horst worden ingezet om de woningen voor het CPO in Vogelvlucht Ermelo mogelijk te maken. De Haspel valt niet binnen het functieveranderingsbeleid. Maar gezien de kwaliteitsslag die gemaakt wordt aan de Haspel, het zorg en recreatieve karakter van de ontwikkeling en de motie in kader van CPO in vogelvlucht, heeft het college besloten het initiatief voor de Haspel toch in lijn met functieveranderingsbeleid te beoordelen.

‘We zijn er nog niet’
“We zijn nu weer een stapje verder”, zei wethouder Laurens Klappe verheugd. “Maar we zijn er nog niet.” Voor de beide locaties moet namelijk een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen, waarbij de initiatieven op bezwaren zouden kunnen stuiten van de omgeving. Zo zijn er naast CPO in Vogelvlucht Ermelo ook plannen voor de bouw van ongeveer 41 woningen in buurtschap Horst. Tegen deze achtergrond vraagt buurtvereniging Horst en Telgt zich af of het totaal van deze omvang wenselijk is in dit gebied. Om die reden vindt het college dat de initiatiefnemers in hun ruimtelijke onderbouwing rekening moeten houden met alle beoogde ontwikkelingen. Erik Verhoef van Veluwse Architecten heeft aangegeven de komende weken met de buurt en belanghebbende partijen in gesprek te gaan over de komende ontwikkelingen.

Bezwaren
Ook aan De Haspel zouden de plannen voor een zorggebouw op bezwaren kunnen stuiten, verwees wethouder Laurens Klappe naar de de aanwezige belangengroepen. Daarnaast is het initiatief Haspel 123a voorzien op een perceel in het midden van de Haspelstrook. Voor de Haspelstrook (Haspel 99 Pallet- en Timmerfabriek E. Ten Hove B.V. tot en met Haspel 129 Ricisa B.V.) moet nog een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden