ChristenUnie Ermelo: ‘CPO in Vogelvlucht is terug bij af…’

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Maandagavond 17 september bespreekt de commissie de vordering van het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) initiatief in Vogelvlucht. Terug bij af!

Klik HIER voor eerdere berichtgeving

“Dat is wat wij als ChristenUnie in alle nuchterheid vaststellen”, verklaart ChristenUnie Ermelo in een persbericht

“Op 10 april heeft het groene leger van CPO in Vogelvlucht haar sympathieke plan in de Commissie Infrastructuur en Ruimte gepresenteerd. Direct was duidelijk dat de voorgestelde locaties problematisch waren omdat zij in het buitengebied van de gemeente Ermelo liggen en dat een goed kader voor de beoordeling van CPO voorstellen ontbrak.

In de Raadsvergadering van 26 april had de ChristenUnie daarom een motie ingediend waartoe het college de volgende drie zaken werd opgedragen:
• om voor het zomerreces van 2018 te onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor CPO Vogelvlucht;
• de haalbaarheidsstudie met de gemeenteraad en de initiatiefnemers van CPO in Vogelvlucht te bespreken.
• voor het zomerreces van 2018 te komen met criteria voor de inschrijving en toewijzing van CPO projecten.

Alleen CDA
De motie werd alleen gesteund door het CDA. De wethouder gaf aan dat er een afspraak met de initiatiefnemers van het CPO gemaakt zou worden om de haalbaarheid van de opties te bespreken omdat hij op voorhand best wel haken en ogen zag. Ten aanzien van de criteria liet de wethouder weten dat hij intern al opdracht had gegeven tot een kwalitatief afwegingskader dat dit najaar zou worden gepresenteerd. De coalitiepartijen hebben met stemverklaringen aangegeven dat ze de wethouder hierin steunden.

Verloren energie
En hier zitten we dan, nu bijna 5 maand verder. In de brief, die het college in juli naar de raad stuurde, schrijft zij dat de wethouder met CPO in Vogelvlucht gesproken heeft en dat zij op basis van dat gesprek tijd en energie gestoken hebben in een aangepast plan op dezelfde twee locaties in het buitengebied. Allemaal verloren energie want zoals de ChristenUnie al stelde liggen de twee locaties in het buitengebied en geldt daar een strikt beleid waarbij er gesloopt moet worden om nieuw te kunnen bouwen.

Terug bij af
Kortom, we zijn terug bij af. CPO in Vogelvlucht is nog geen steek verder. Er is ook nog geen duidelijkheid over de alternatieve locaties, CPO in Vogelvlucht had meerdere zoeklocaties, en er zijn geen criteria waarop de raad CPO initiatieven kan toetsen. De coalitie heeft op 26 april haar kans laten liggen om het college een krachtige opdracht mee te geven. De woorden van de wethouder ‘we hebben geen dringende behoefte aan de motie, we pakken het gewoon op’ is niet voldoende gebleken en de realisatie van CPO in Vogelvlucht is nu verder weg dan ooit.

Benieuwd
Hoe nu verder? De ChristenUnie is benieuwd wat er nu concreet gaat gebeuren met het initiatief van CPO in Vogelvlucht en wanneer de raad kan worden geïnformeerd over het onderzoek naar de alternatieve locaties die al een half jaar in de achterzak van CPO in Vogelvlucht zaten. Tenslotte zijn wij benieuwd naar de stand van zaken rond het kwalitatief afwegingskader aan de hand waarvan CPO initiatieven worden beoordeeld. Als dat huiswerk allemaal gedaan is, kunnen we pas echt kijken of er een geschikte plek is voor CPO in Vogelvlucht en eventuele andere CPO’s, aldus Dick Tillema, raadslid ChristenUnie Ermelo.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden