Gemeente Ermelo gaat tóch in gesprek met bewoners over maaibeheer Lijsterlaan

Boze bewoners aan de Lijsterlaan.
Foto: archief Grietje-Akke de Haas

De gemeente Ermelo gaat tóch in gesprek met de bewoners van de Lijsterlaan over het maaibeheer dat sinds afgelopen zomer aangepast is.

Dit bericht CDA Ermelo.

Overleg niet nodig
CDA-raadslid Dick te Brake licht toe: “De gemeente Ermelo heeft de afgelopen zomer het maaibeleid gewijzigd voor de plantsoenen in de Lijsterlaan. Deze mededeling kregen de bewoners op 1 juli. Enig overleg met de bewoners was volgens het college niet nodig.” (Klik HIER, HIER en HIER voor eerdere berichtgeving.)

Opnieuw vragen gesteld
Na vragen vanuit de aanwonenden hebben de CDA Ermelo fractieleden Daphne Visser en Dick te Brake een bezoek gebracht aan de Lijsterlaan en haar bewoners om zich ter plekke op de hoogte te laten stellen. Hierna heeft het CDA Ermelo het college gevraagd of er toch overleg zou kunnen komen tussen de gemeente en deze bewoners. De afgelopen week zijn opnieuw vragen gesteld.

Onduidelijkheid en ontevredenheid
Nu heeft de gemeente Ermelo de bewoners wel uitgenodigd om alsnog gezamenlijk het gewijzigde maaibeleid te bespreken en te evalueren. Het college bevestigt ook dat er inderdaad gaandeweg onduidelijkheid en ontevredenheid was ontstaan over de wijze van communicatie en participatie rondom de aanpassingen van het maaibeheer.

Ruimte voor besprekingen
Op 27 oktober is er gelegenheid om de opgedane ervaringen tot nu toe, met elkaar te delen en zal er ruimte worden geboden voor de besprekingen van toekomstige plannen in hun laan.

Blij
Als CDA Ermelo zijn wij blij dat de gemeente alsnog met de bewoners in gesprek wil gaan om op deze wijze burgerparticipatie daadwerkelijk vorm te geven en in de praktijk te brengen. Ermelo is immers van ons allemaal!”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden