CDA Ermelo stelt college vragen over manier van omgaan met bewoners Lijsterlaan

Boze bewoners aan de Lijsterlaan.
Foto: archief Grietje-Akke de Haas

CDA Ermelo stelt het college van burgemeester en wethouders vragen over de manier van omgaan met de bewoners aan de Lijsterlaan. Die zijn boos op de gemeente Ermelo. Inzet is de groenstrook. Ze zijn verontwaardigd over de weg die de gemeente Ermelo bewandelt; een proces waarin zij geen inspraak hebben gekregen. Klik HIER voor eerdere berichtgeving.

CDA-raadslid Dick te Brake vat in een brief aan het college de situatie samen: “Op 1 juli 2021 heeft u de bewoners aan de Lijsterlaan een brief gestuurd over het minder extensief maaibeleid van het groen in deze laan. Hierop hebben bewoners van de Lijsterlaan vragen gesteld en kregen hierop antwoorden van de behandelend ambtenaar. Er wordt aangegeven dat de Lijsterlaan een hoofdlijn in de nieuwe groenstructuur van Ermelo is. Deze laan is als eerste aan de beurt om het openbaar groen aan te passen. In de antwoordbrief van 16 juli 2021 aan de bewoners op vragen, die zij hebben gesteld n.a.v. uw brief van 1 juli 2021, geeft u aan dat de Groene zone in de Lijsterlaan structureel groen is en geen leefomgevingsgroen en er daarom geen inspraak van bewoners op van toepassing is.”

“Maar”, stelt Dick te Brake tevens: “in de Groenvisie 2017-2027 staat op pagina 7 de volgende ambitie:

– Participatie: Bij alle plannen over groen kunnen onze inwoners meedenken en meedoen.

Op pagina 45 met het Onderwerp Participatie trap geeft de Groenvisie aan: “Wat bewonersparticipatie in het groen betreft staan op dit moment als volgt op de trap”;

– Ontwikkelproject voor stedelijk groen: Dialoog. Volgens de Participatietrap, ontwikkeld door Buurtperspectief wordt bedoeld onder Dialoog:

– “De overheid vraagt advies van de burgers..”.

Onder functies van groen (Verkorte weergave van de Groenvisie, “Groen doen we samen” pagina 7):

– De inrichting van groen stemt de gemeente – in samenspraak met bewoners/betrokkenen – af op de functies.

Vragen
Het CDA Ermelo heeft dan ook de volgende vragen:

  • Waarom zijn de gazons van de Lijsterlaan structureel groen en geen leefomgevingsgroen, mede gezien de ligging midden in de woonwijk?
  • In de Groenvisie 2017 – 2027 geeft u, zoals genoemd, aan dat bewoners bij alle groenplannen mee kunnen denken en mee kunnen doen. Waarom is dat niet hier gebeurd?
  • Gaat u alsnog het gesprek aan om zo tot een goede dialoog te komen met de bewoners van de Lijsterlaan?
  • Is er over de plannen voor de Lijsterlaan contact en een gesprek geweest met de wijkvereniging West?
  • Gaat u, als college, de proef op dit moment stilzetten en de gazons op de gebruikelijke wijze onderhouden zolang er geen goede dialoog is geweest met de bewoners van de Lijsterlaan?

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen