Bewoners Lijsterlaan boos op de gemeente om toekomstig ‘ijzeren gordijn’

Boze bewoners aan de Lijsterlaan.
Foto: archief Grietje-Akke de Haas

Veel bewoners van de Lijsterlaan zijn boos en verontwaardigd om het aangepaste maaibeheer van de gemeente Ermelo. “Nog even”, reageerde Geurt Doppenberg, “en er is hier sprake van een ‘ijzeren gordijn’. Eerst al met het project ‘van het gas af’ van de gemeente, de ene kant van de laan wel en de andere kant niet zodat die bewoners subsidies mislopen, en straks met het nieuwe maaibeleid kunnen we niet eens de groenstrook meer oversteken om even de buren te spreken. Zo zot allemaal.”

Geen inspraak
Vanavond, donderdag 22 juli, was er een bijeenkomst van de buurt op de groenstrook halverwege de Lijsterlaan. Ondanks de vakantietijd was de animo groot. Want ze zijn verontwaardigd over de weg die de gemeente Ermelo bewandelt; een proces waarin zij geen inspraak hebben gekregen.

Andere plannen
Waar het om draait is de brede en lange groenstrook met aan beide zijden woningen, die zo typerend is voor de Lijsterlaan. Het gaat om een lengte van ongeveer 500 meter, fraai onderbroken door diverse bomen tot bosschages die bijdragen aan een parkachtig aangezicht. Niet zelden worden de grasstroken die tezamen ongeveer 300 meter bedragen, als speelveldje voor kinderen gebruikt en het houden van buurtactiviteiten. Met de Groenvisie die in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad, heeft de gemeente echter andere plannen met de grasstroken.

Weinig tot niet gemaaid
Eén van de thema’s van de Groenvisie is minder te maaien op verschillende plekken om de biodiversiteit te stimuleren, ofwel meer ruimte geven aan het aantal verschillende dieren en planten in een gebied. Vanaf de zomer van 2021 past de gemeente het nieuwe maaibeheer ook toe op de Lijsterlaan en Groot Horloo. Klik HIER voor meer informatie. Samengevat worden de grasstroken opgedeeld in vakken waarin bloembollen worden geplant gecombineerd met kruiden, en er gaat weinig tot niet gemaaid worden. Iets vergelijkbaars gebeurde eerder in de bermen én de rotonde aan de Arendlaan.

‘Zo ga je niet met bewoners om’
De bewoners kregen 1 juli een brief van de gemeente Ermelo over het aangepaste maaibeheer. Deze brief maakte een storm van verontwaardiging los in de Lijsterlaan: ‘Zo ga je niet met bewoners om’, meende men. Waarop velen ‘in de pen klommen’. Alle briefschrijvers ontvingen als antwoord dezelfde brief. Wat ze nog het meest steekt is dat het volgens de gemeente gaat om structureel groen en geen leefomgevingsgroen. Dus inspraak van de buurt is niet aan de orde.

Ingrijpende verandering
De bewoners voelen zich opzij gezet door de gemeente, en begrijpen niet dat ze over zo’n ingrijpende verandering in hun buurt niet mee mogen denken. “Hoe het proces gaat is niet netjes”, vond een bewoner, “juist als we inspraak zouden hebben komen we er wel uit wat de inhoud gaat worden.”

Onkruid op heuphoogte
Nu vreest men straks aan te moeten kijken tegen een middenstrook waar het onkruid en dergelijke tot de heupen hoog staat. “Wat de gemeente wil heb je maar zo kort plezier van”, mopperde een bewoner, “want je kijkt minstens 8 maanden tegen een ruïne aan.” Nog zotter vindt een ander het dat het de bewoners ten strengste wordt afgeraden de grasstroken te betreden. “De gemeente zegt dat de Lijsterlaan een ontsluitingsweg is, dus het is voor onze eigen veiligheid om via het pad te gaan of aan het einde van de grasstroken. Maar we hebben het hier wel over een 30 km weg. Bovendien houden we onze buurtbbq op het gras en feestjes. We zijn wel eens uitgeroepen tot de buurt van het jaar, een initiatief dat notabene wordt gestimuleerd door de gemeente!”

Een jaar opschorten
Als het aan de buurt ligt wordt het in hun ogen onzalige plan een jaar opgeschort, om in overleg te gaan met de bewoners. Voor de bijeenkomst waren CDA-raadsleden Dick te Brake en Daphne Visser uitgenodigd. Zij adviseerden de bewoners een gezamenlijke reactie te geven richting de gemeente. Bovendien gaan Dick en Daphne zich beraden hoe zij de zaak bespreekbaar kunnen maken bij de overige partijen in de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden