CDA Ermelo en college (nog) oneens over betrekken bewoners Lijsterlaan bij maaibeleid

Boze bewoners aan de Lijsterlaan.
Foto: archief Grietje-Akke de Haas

Met lede ogen moeten bewoners aan de Lijsterlaan toezien hoe het gras van de brede en lange groenstrook op sommige delen welig groeit en bloeit. Want wekelijks gemaaid wordt er niet meer sinds het aangepaste maaibeleid van de gemeente Ermelo.

Niet in gesprek
Hun protestactie een paar weken geleden, klik HIER voor eerdere berichtgeving, lijkt vooralsnog niets uit te halen. Ook de antwoorden die CDA Ermelo kreeg op de vragen, klik HIER voor eerdere berichtgeving, die de samenlevingspartij aan het college stelde bieden geen oplossing. Het college van burgemeester en wethouders is duidelijk zo valt te lezen uit de beantwoording; op dit moment gaat het niet in gesprek met de bewoners om zo tot een goede dialoog te komen.

Oneens
Het college meent dat in het geval van de Lijsterlaan slechts sprake is van een aanpassing van het onderhoud. Volgens de Groenvisie 2017 – 2027 die via een breed participatieproces tot stand is gekomen, hoeft de gemeente de Lijsterlaan-bewoners alleen te informeren. CDA Ermelo ziet dit vooralsnog anders. CDA-raadslid Dick te Brake meent uit de Groenvisie op te maken dat er juist wel met de bewoners moet worden samengewerkt. Gezien de vakantieperiode van leden, is het echter op dit moment niet mogelijk voor de CDA-fractie om zich te beraden op een officieel antwoord en/of eventuele vervolgstappen.

Proef gaat door
Ook zegt het college dat de proef met het aangepaste maaibeheer aan de Lijsterlaan niet wordt stilgezet. Het college legt uit: “Om de effecten van het aangepaste onderhoud te ervaren is het niet verstandig om de proef stil te zetten en weer over te gaan tot het oorspronkelijke maairegime (wekelijks maaien). Daarmee vertragen wij het onderzoek naar de resultaten en effecten van aangepast maaionderhoud op de ontwikkeling van de biodiversiteit, een waarde die wij vanuit de groenvisie ook willen versterken. De Lijsterlaan is een geschikte locatie om die effecten inzichtelijk te maken.”

Evalueren
De bewoners ontvingen overigens afgelopen week een schrijven van de gemeente Ermelo. Daarin zegt de gemeente toe de proef na de zomer met ze te evalueren en de vervolgstappen te bekijken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen