Wel woningbouw CPO Rodeschuurderwegje Ermelo, maar geen zorggebouw aan de Haspel 123A

De beoogde locatie aan Rodeschuurderwegje.
Foto: Veluwse Architecten

Een toch wel teleurstellende ontknoping. Dat krijgt het plan ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’ met de nieuwbouw van 34 woningen aan Rodeschuurderwegje in Ermelo in samenhang met de realisatie van het zorggebouw dat moet verrijzen op de locatie aan de Haspel 123A. Een teleurstelling althans voor René van den Broek, samen met zijn vrouw Sandy Schollaardt initiatiefnemer van het zorggebouw. Dat komt er de komende 5 á 10 jaar niet.

Bestemmingsplan CPO ter inzage
Deze week wordt het bestemmingsplan voor ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’ ter inzage gelegd, en mogen belanghebbenden hun eventuele bezwaren/zienswijzen op het plan indienen. Dat is op het moment de situatie rond het onderwerp volgens Erik Verhoef van Veluwse Architecten, die ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’ en de ontwikkelingen van het zorggebouw begeleidt. In het bestemmingsplan dat ter inzage wordt gelegd ontbreekt echter de wijziging voor de locatie aan de Haspel 123a. Verhoef: “Voor de Haspel 123A zetten wij de bestemmingsplanwijziging niet door. Wel hebben we een akkoord bereikt met het college voor een voorlopige vergunning voor de vestiging van 6 tijdelijke woonunits, die Van den Broek gaat inzetten voor de zorg van de cliënten. Ook blijft de regeling van kracht dat er sloopmeters worden gekocht om ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’ te realiseren.”

De woningbouwlocatie aan Rodeschuurderwegje had namelijk sloopmeters nodig, en die waren gevonden bij het perceel Haspel 123A. Bovendien zouden diverse voormalige agrarische opstallen aan de Haspel 123A gesloopt worden voor het zorggebouw. Een niet alledaagse constructie die zou worden aangewend om ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’ mogelijk te maken.

Tegen zere been omwonenden
Dit was echter tegen het zere been van omwonenden. De heer Schreuder van Schreuder Adviseurs die zich sterkmaakt voor de belangen van de eigenaren die aan de Haspel wonen, dreigde eerder de procedure te willen frustreren. Zijn cliënten zijn namelijk al sinds 2009 met de gemeente Ermelo bezig voor een nieuw bestemmingsplan. “Dan komt er iemand langs en krijgt de handen zo op elkaar”, zei hij. Schreuder sleep alvast de messen getuige zijn inspraakreactie toen: “Cliënten zullen onder geen beding instemmen met het planologisch vaststellen van de locatie Haspel 123a.”

Achter de oren krabben
Hoewel de gemeenteraad op 4 maart dit jaar akkoord ging met de bestemmingsplanprocedure voor de initiatieven aan het Rodeschuurderwegje (nieuwbouw van 34 woningen), en Haspel 123a (zorggebouw), krabde het college zich nadien nog eens achter de oren.

Reactie college
Gemeentevoorlichter Moniek Winters lichtte op 27 maart namens verantwoordelijk wethouder Laurens Klappe toe: “Wat ons betreft waren wij zover dat het bestemmingsplan voor zowel CPO als wel de locatie aan de Haspel, waarvan de sloopmeters zouden moeten komen, ter inzage gelegd zou kunnen worden. Tijdens de beeldvormende vergaderingen is echter ook gebleken dat er van meerdere kanten zienswijzen te verwachten zijn. Uiteraard zouden die vanzelf naar komen tijdens de formele bestemmingsplanprocedure, maar wat we zouden kunnen voorkomen willen we als college ook graag voorkomen.”

Gecompliceerd
Vooral het vraagstuk rond de Haspel is gecompliceerd. De locatie waar de sloopmeters vandaan zouden moeten komen. Moniek Winters: “Zoals bekend zijn we daar bezig met het ‘verplaatsingsonderzoek’ welke uiteindelijk moet leiden tot een nieuw bestemmingsplan voor dit deelgebied. De voorlopige gedachten zijn dat het initiatief van de zorgwoningen goed zouden kunnen passen in dit gebied. Idealiter zou dat onderdeel meelopen met de toekomstige bestemmingsplanwijziging voor de hele Haspelstrook. Een deel (de locatie Foppen/Vd Broek) hierop vooruit laten lopen kan, maar biedt geen garantie op succes, mede gezien de inspraakreacties in de beeldvormende vergaderingen.”

Andere routes
Moniek Winters lichtte ook toe: “Vanwege het feit dat we graag de voortgang van het CPO willen bespoedigen is het college aan het nadenken over eventuele andere routes om dit doel te bewerkstelligen. Hiervoor hebben we dan wel meerdere partijen nodig. De direct betrokkenen zullen op korte termijn benaderd worden om ruggespraak te hebben over deze kansen.” Een ruggespraak die zo blijkt heeft opgeleverd dat het zorggebouw er voorlopig niet komt, en de realisatie op 34 woningen aan Rodeschuurderwegje weer een stapje dichterbij is. Verhoef verwacht dat het bestemmingsplan in september wordt besproken in de commissie van de gemeenteraad.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden