Burgemeester Dorine Burmanje schuift aan bij commissie Zelfreflectie van gemeenteraad Ermelo

Waarnemend burgemeester Dorine Burmanje (66).
Foto: Gemeente Ermelo

De gemeenteraad van Ermelo gaat zichzelf een spiegel voorhouden om erachter te komen waar die zich kan verbeteren, om de ontstane onrust en ontevredenheid over het gemeentebestuur te herstellen. Hiervoor is de commissie Zelfreflectie in het leven geroepen.

Verklaring gemeenteraad
Op 11 november 2020, tijdens een bijzondere raadsvergadering, stemde de gemeenteraad unaniem in met een motie tot zelfreflectie. In een verklaring zegt de gemeenteraad dat de commissie Zelfreflectie in januari dit jaar voor het eerst bij elkaar is gekomen. ‘De commissie heeft gesproken over wat het gemeentebestuur tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 nodig heeft om goed te functioneren. Ook wil de commissie nadenken over wat deze raad en dit college mee kunnen geven aan het nieuwe gemeentebestuur. Dit alles met als doel een bijdrage te leveren aan de onderlinge samenwerking binnen het gemeentebestuur, maar bovenal om de communicatie met de inwoners en belanghebbenden te verbeteren’.

Burgemeester Dorine Burmanje
Bij navraag blijkt het niet om een commissie te gaan die alleen bestaat uit raadsleden en fractievertegenwoordigers van de Ermelose politieke partijen. Ook Dorine Burmanje, sinds 30 november waarnemend burgemeester van de gemeente Ermelo, is als voorzitter aangeschoven bij de commissie Zelfreflectie.

Ben jij een digitaal talent? Dan zoekt OrangeTalent in Ermelo jou!

Andere leden
Verder bestaat de commissie uit: Daphne Visser (raadslid CDA Ermelo), Evelien Kars (raadslid Progressief Ermelo) , Dick Tillema (raadslid ChristenUnie Ermelo), Ben Noorloos (raadslid BurgerBelangen Ermelo), René Heij (fractievertegenwoordiger SGP Ermelo), Gert Jan Brouwer (fractievertegenwoordiger VVD Ermelo) en wethouder Leo van der Velden.

Aanleiding
Aanleiding voor het in het leven roepen van de commissie was het rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) over de politieke en bestuurlijke conflicten en onvrede in de gemeente. Het rapport waarschuwde onder meer voor het ‘zondebok-effect’. ‘De ontstane situatie zal slechts tijdelijk worden verlicht als het vertrek van de burgemeester zou worden bewerkstelligd. Hardhandig afrekenen met een historisch gegroeide situatie is zelden effectief: onderliggende problemen zullen blijven terugkeren, omdat de gebrekkige omgang met spanningen niet wordt weggenomen’.

Geen vendetta’s uitvechten
Om uit de crisis te komen stuurde het rapport aan op verzoening in plaats van afrekening. ‘Ofwel verzoenen met het verleden en met elkaar, en geen persoonlijke vendetta’s uitvechten’. Het zou volgens het rapport niet gaan om de persoonlijkheid of karakter van de bestuurder, maar om het gedrag en de bestuursstijl van de verschillende ambtsdragers. ‘Dit vraagt om het vermogen tot zelfreflectie bij iedereen en ook bij bestuursorganen’.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden