Coalitie- en oppositiepartijen Ermelo vallen elkaar in de armen

Foto:

Met een unaniem aangenomen motie tot zelfreflectie vielen de coalitie- en oppositiepartijen bij wijze van, elkaar in de armen onder denkbeeldig applaus van de vier wethouders, gisteravond 11 november tijdens een bijzondere raadsvergadering. Wethouder Hans de Haan zei zelfs ‘sorry’ voor de manier waarop CDA Ermelo als allergrootste partij tijdens het vormen van de coalitie in 2018 aan de kant werd gezet. Dit waarschijnlijk tot grote teleurstelling van sommige media die aanstuurden op het vertrek van de wethouders, na het opstappen van burgemeester André Baars op woensdagavond 28 oktober. Onderwerp van de vergadering was het rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) over de politieke en bestuurlijke conflicten en onvrede in de gemeente.

Imagoschade
Met de motie die oproept tot zelfreflectie van alle betrokkenen, raad én college, willen de partijen de ontstane onrust en ontevredenheid over het gemeentebestuur graag herstellen. Want de imagoschade die het veroorzaakte wordt erg betreurd. Met een themabijeenkomst en een plan van aanpak moet de samenwerking van raad, college en ambtelijke organisatie vlot worden getrokken om uit de huidige onrustige politieke situatie te komen.

Opnieuw unaniem eens
Daarnaast waren de partijen het unaniem eens dat er een onderzoek komt naar de (maximaal) vijf meest langlopende en prangende dossiers die al jaren leiden tot spanningen tussen het gemeentebestuur aan de ene en enkele (groepen van) inwoners aan de andere kant. Daarbij komt de nadruk niet te liggen op het juridische en/of rechtmatigheidsaspect, maar op de communicatie met de inwoners en de mate waarin bestuurders, raadsleden en ambtelijke organisatie in deze dossiers zorgvuldig hebben gehandeld.

Wegsturen wethouders
Alleen CDA-raadslid Erik van der Weide deed een halfslachtige poging de raadsleden ervan te overtuigen de uitslag van de poll van een regionaal dagblad serieus te nemen, waarin duizenden stemmers aangaven de wethouders liever te zien gaan. Zonder het hardop te zeggen beseften de overige partijen dat het wegsturen van de wethouders geen optie is. Dan zou er pas écht sprake zijn van een bestuurscrisis in Ermelo. Van der Weide zei de uitkomsten van het rapport zeer serieus te nemen. Met name de constatering dat er sinds 2018 sprake is van een bredere bestuurscrisis. Hij riep op tot zelfreflectie van alle betrokkenen, raad én college.

Lering
Ook ChristenUnie raadslid Jos van der Deure vond dat er lering moet worden getrokken uit het rapport: “Het gaat hier niet alleen over de burgemeester. Ook de wethouders moeten reflecteren op hun eigen omgang met elkaar. Anders rijzen er opnieuw problemen als er een nieuwe burgemeester komt.”

Ontboezemingen
Iedereen zei het vertrek van de burgemeester voor hem al persoon erg te betreuren. Maar er heerste ook nuchterheid. Zo verwoordde Pieter Stam, raadslid SGP Ermelo: “Waar twee kijven, hebben twee schuld. Maar het aandeel was niet gelijk. De ontboezemingen die we hebben gehoord over de burgemeester liegen er niet om.”

Loftrompet
VVD-raadslid Monique van den Broek stak de loftrompet over het college van wethouders en de nieuwe werkwijze van politieke tafels. “In het begin van deze raadsperiode is het lastig geweest, maar nu begint het traject zijn vruchten af te werpen. Het kon echter niet anders dan het vertrouwen in de burgemeester op te zeggen. We hebben hiermee dan één stap achteruit gedaan, maar we steken er alle energie in om nu een stap vooruit te doen.”

Niet sjiek
Han Wilhelm, raadslid van BurgerBelangen Ermelo, zei feitelijkheden te missen in het rapport. “Met deze brief gaat de burgemeester vrijuit. Wat dat betreft was het niet sjiek van hem om voor het debat de politieke arena te verlaten. Zijn mening was ook belangrijk geweest voor de beeldvorming.”

Oren
“Is de raad wel zelfbewust genoeg geweest”, vroeg René Arts van Progressief Ermelo zich af. “Want we laten de oren nog steeds hangen naar het college. Ik denk dat we onze rol beter moeten pakken. Ook moeten we positiever naar elkaar toe zijn en als oppositie, coalitie en college met een opener blik kijken naar alle moties.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden