College besluit ‘illegaal’ geplaatst hekwerk bij Augustinusschool Ermelo te verwijderen

Het bewuste hek.
Foto: Eigen foto

De zaak rond het ‘illegaal geplaatst hekwerk’, een 2 meter hoog hek rond een stuk openbaar groen van 2400 vierkante meter aan de De la Reystraat dat augustus 2019 naast het schoolplein van de Reformatorische Augustinusschool werd geplaatst, nadert een ontknoping.

Klik HIER en HIER voor eerdere berichtgeving.

Geen jojobeleid
Vorige week maakte het college bekend aan de 2 buurtbewoners die de zaak aanhangig hadden gemaakt, het hekwerk te verwijderen. Dit naar aanleiding van een bewonersbijeenkomst. Volgens wethouder Laurens Klappe waren de aanwezig buurtbewoners niet unaniem in hun mening. “Wij willen als gemeente geen jojobeleid voeren. Alles afwegende wil de buurt blijkbaar liever het hek verwijderd zien.”

Alleen maar verliezers
Erik Slagt die samen met buurtbewoner meneer de Ridder de zaak aanhangig maakte, is bijzonder blij met het besluit. In antwoord op het bericht van de gemeente Ermelo schrijft hij: “Wel moet me nog van het hart dat er in dit proces alleen maar verliezers zijn. Er is veel tijd, moeite, frustratie, geld, inzet van menskracht en negatieve energie mee gemoeid geweest. Dat had allemaal voorkomen kunnen worden als de gemeente haar eigen regels had nageleefd rond het aanvragen van bouwvergunningen en het informeren van haar burgers.”

Voorbeeld-casus?
Bovendien tipt Slagt: “De vraag is of deze gang van zaken intern zodanig als voorbeeld-casus kan worden gezien om in soortgelijke gevallen – conflicten en hoofdpijndossiers waarbij de gemeente probeert illegale praktijken achteraf te legaliseren – meer transparantie te betrachten en zorgvuldiger te handelen in het belang van haar burgers.”

Verontschuldigingen
Wethouder Klappe erkent dat de procedure niet helemaal goed is verlopen. “Ik heb steeds aangegeven dat het niet goed is gegaan, en daar mijn verontschuldigingen aangeboden.” Klappe geeft aan dat het college mikte op een oplossing waar alle betrokkenen vrede mee konden hebben. Zo is er afgelopen zomer een proef geweest waarbij het poortje van het hekwerk open was. Uit de proef bleek volgens Klappe dat er geen overlast heeft plaatsgevonden. Overlast als zwerfvuil, waaronder wietzakjes, op het terrein naast de school, was de reden om in 2019 het hekwerk te plaatsen.

In hoger beroep
Evenzogoed meende het college eerder wel in hoger beroep te moeten gaan bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank, die buurtbewoners Slagt en De Ridder in het gelijk stelde. Hoewel het hekwerk niet in overeenstemming met het bestemmingsplan is geplaatst, beval de rechter met de uitspraak niet dat de gemeente het weg moet halen. De gronden waarop de gemeente de vergunning heeft verleend kloppen namelijk niet. Volgens de uitspraak was het hekwerk namelijk niet bestemd om het groen te beschermen, maar om het stuk grond bruikbaarder voor het gebruik van de school te maken als speelterrein voor de kinderen. In die zin moest de gemeente opnieuw bezien op welke wijze het hekwerk kon worden vergund. Het hoger beroep is vorige week echter ingetrokken. Dat het hekwerk nu wordt verwijderd heeft volgens Klappe niets te maken met het intrekken van het hoger beroep, maar alles met de uitkomst van de bewonersbijeenkomst.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen