Nog geen oplossing in zaak ‘illegaal geplaatst hekwerk’ bij Augustinusschool Ermelo

Het bewuste hek.
Foto: Eigen foto

De zaak rond het ‘illegaal geplaatst hekwerk’, een 2 meter hoog hek rond een stuk openbaar groen van 2400 vierkante meter aan de De la Reystraat dat augustus 2019 naast het schoolplein van de Reformatorische Augustinusschool werd geplaatst, zit in een impasse. Ook de antwoorden op de vragen die VVD Ermelo 11 maart aan het college van burgemeester & wethouders stelde, veranderen daar niet veel aan. Alleen dat het college mikte op een oplossing waar alle betrokkenen vrede mee kunnen hebben.

Erg verontwaardigd
Erik Slagt die samen met buurtbewoner meneer de Ridder de zaak aanhangig maakte, reageert erg verontwaardigd op de (voort)gang van de zaak. “Op de vraag van de VVD wanneer het hekwerk wordt weggehaald wordt geen antwoord gegeven. Daar gaat het ons namelijk om. Dit terwijl de insteek van een gesprek met tussen ons, de Augustinusschool, wethouder Klappe en juridisch medewerkers van de gemeente is om tot een bevredigende oplossing te komen. Met andere woorden, dat het hekwerk blijft staan. Maar het hekwerk is daar juist illegaal illegaal neergezet door de gemeente.  Daarover zijn we in het gelijk gesteld door de rechtbank Gelderland in Arnhem. De rechter oordeelde dat plaatsing van het hek onrechtmatig was, want het is niet gebeurd in overeenstemming met het bestemmingsplan. Wij willen wel in gesprek gaan, maar met als insteek dat het hekwerk wordt weggehaald en over manieren waarop de Augustinusschool iets meer ingebed kan worden in de wijk. Bij de Klokbekerschool bijvoorbeeld, 200 meter verderop, is het hele speelterrein vrij toegankelijk.”

Vergunning aangevraagd na plaatsing
De zaak dateert volgens het rechtbankverslag van augustus 2019. Slagt en De Ridder constateerden dat de gemeente een hekwerk rond een stuk openbaar groen plaatste dat direct grenst aan het terrein van de Augustinusschool. Pa na plaatsing heeft de gemeente Ermelo een omgevingsvergunning aangevraagd die op 5 september 2019 werd verleend.

Oneigenlijk toegeëigend
Slagt en de Ridder vinden dat de gemeente zich het stuk grond oneigenlijk heeft toegeëigend. Daardoor kunnen de buurtkinderen er niet meer spelen omdat het onderdeel is geworden van het speelterrein van de school. Hoewel de gemeente hoopte dat de school en buurtbewoners onderling afspraken zouden maken over het vrij toegankelijk zijn van het terrein, komt daar volgens Slagt en De Ridder in de praktijk niets van. Slagt: “Alleen de school heeft de sleutel van het hek. Buurtkinderen moeten dus om een sleutel vragen als ze er willen spelen. Dat werkt toch niet.”

Opnieuw bezien
Hoewel het hekwerk niet in overeenstemming met het bestemmingsplan is geplaatst, beval de rechter met de uitspraak niet dat de gemeente het weg moet halen. De gronden waarop de gemeente de vergunning heeft verleend kloppen namelijk niet. Volgens de uitspraak is het hekwerk namelijk niet bestemd om het groen te beschermen, maar om het stuk grond bruikbaarder voor het gebruik van de school te maken als speelterrein voor de kinderen. In die zin moet de gemeente opnieuw bezien op welke wijze het hekwerk kan worden vergund.

‘Over onze hoofden’
Tegen de uitspraak van de rechtbank kon de gemeente binnen 6 weken in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Slagt: “Na de uitspraak hoorden wij pas na 7 weken iets van de gemeente; of er een gesprek mogelijk is met de betrokken partijen op 8 april. Dezelfde dag heeft de gemeente een hoger beroep ingesteld tegen de eerder gedane uitspraak. Diezelfde dag heeft het college ook pas antwoord gegeven op de vragen van de VVD die op 11 maart zijn gesteld. Dit terwijl wij al hadden aangegeven dat wij eerst de beantwoording wilden afwachten vóór een eventueel gesprek. Wat dat betreft neemt het college de gemeenteraadsleden niet serieus. En over onze hoofden doen ze net of dat wij de dwarsliggers zijn.”

Patroon
Slagt benadrukt dat het niet alleen om het illegaal geplaatste hekwerk gaat, maar om het patroon hoe de gemeente Ermelo cq college te werk gaat. Op 16 juli 2020 schreef hij er al een ingezonden brief over. Klik HIER voor de ingezonden brief.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen