Inloopavond op nieuwe locatie van zorgvilla ‘In de Luwte’ in Ermelo

De entree van de nieuw te bouwen zorgvilla 'In de Luwte'.
Foto: Eigen foto

Op woensdag 15 mei organiseert Vestaal Vastgoed voor de buurtbewoners van het Salemterrein (Wilhelminalaan, Frederik Hendriklaan, Julianalaan en Emmalaan) een inloopavond om hen te informeren over de voorgenomen bouw van een zorgpaviljoen op het binnenterrein.

Enkel-laags zorggebouw
Vestaal Vastgoed is onlangs, in opdracht van de Stichting Salem Ermelo, gestart met het uitwerken van de plannen voor een nieuw te realiseren enkel-laags zorggebouw dat zal passen binnen de gebiedsbestemming ‘Maatschappelijk’. Het bureau ‘Ooms Architecten’ uit Amersfoort, dat ook het ontwerp voor het Buurtzorgpension, Julianalaan 25a heeft gemaakt, zal op deze avond het ontwerp voor dit gebouw presenteren.

Warm thuis
De bouw geschiedt in nauwe samenwerking en naar de wensen van de stichting ZorgNvrij te Ermelo. Deze stichting biedt in haar zorgvilla ‘In de Luwte’ aan de Hamburgerweg in Ermelo al sinds 2009 een warm thuis voor 9 ouderen met dementie. Met name persoonlijke aandacht en activering van de bewoners staan hierin centraal.

Zorg voor 22 ouderen met dementie
Het toekomstige zorgcentrum In de Luwte op het Salemterrein zal straks ruimte geven aan wonen met zorg voor 22 ouderen met dementie verdeeld over 2 groepen. De zorgvilla aan de Hamburgerweg zal dan gesloten worden.

Eind 2019 starten met de bouw
Het is de bedoeling om op korte termijn de procedures te starten voor de benodigde vergunningen en zo mogelijk tegen het einde van 2019 te starten met de bouw. Het nieuwe zorgcentrum In de Luwte kan dan eind 2020 in gebruik worden genomen.

Informatie inloopavond
De inloopavond vindt plaats in de entreeruimte van het voormalig Astmacentrum Salem, Julianalaan 27 te Ermelo. Vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. Daar zullen o.a. aanwezig zijn: Roger Ooms de architect, bestuursleden van de stichting Salem, Wim Willemsen, directeur van zorgvilla “In de Luwte” en medewerkers van Vestaal Vastgoed.

Belofte maakt schuld: 240 woningen bouwen voor jongeren & starters

Reacties

article
42916
Op woensdag 15 mei organiseert Vestaal Vastgoed voor de buurtbewoners van het Salemterrein (Wilhelminalaan, Frederik
https://ermelo.nieuws.nl/zakennieuws/20190501/inloopavond-op-nieuwe-locatie-van-zorgvilla-in-de-luwte-in-ermelo/
2019-05-01T14:58:07+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2019/05/01145644/18EN-ZorgvillaIndeLuwte.jpg
Zakennieuws