Deel 2 Natuurfietstochten promoten Protestants Militair Tehuis in Ermelo

Luup Blom, van 1990 tot en met 1997 tehuisleider van het PMT Ermelo.
Foto: Henk Merjenburgh/eigen foto

In de 74e aflevering van de Ermelose sportartikelen uit de oude doos een artikel in 2 delen over de Natuurfietstochten, die jarenlang werden georganiseerd door de PMT, tegenwoordig Echo’s Home ‘De Schakel’. Het gebouw aan de Leuvenumseweg werd in de zomer van 1995 ingrijpend verbouwd/gerenoveerd om te komen tot een multi-functionele instelling. Vandaag deel 2, klik HIER voor deel 1.

Door Bram Burggraaff.

Ermelo aan de beurt
De heer Cees van der Mast van de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond ‘Pro Rege’, is voor Ermelo optimistisch gestemd over de toekomst. “Om te beginnen hebben we de afgelopen twee jaar heel goed moeten opletten wat defensie ging doen met de kazernes voor het landelijke termijnbeleid en is uitstekend overleg geweest. Ermelo is één van de acht zogenaamde preferente tehuizen, met andere woorden defensie vindt het noodzakelijk, dat bij die kazerne een militair tehuis staat en wil dit ook subsidiëren. Daarnaast heeft Pro Rege nog vijftien andere tehuizen, die niet preferent zijn, waarvan wij het toch een goede zaak vinden dat er een PMT is. Het aantal tehuizen is de afgelopen dertig jaar ruim teruggelopen, doordat de strijdmacht steeds sterker is gaan concentreren. Het ‘koepeltehuis’ hier in Ermelo is nu ruim 40 jaar oud. Als je op een goede manier verder wil, dan zul je er wat aan moeten doen. Vorig jaar zijn we begonnen in Oirschot en nu is Ermelo aan de beurt. De niet-preferente tehuizen en ook het Holland-huis in Zagreb kunnen we in stand houden, omdat Pro Rege door de achterban, de 100.000 leden en donateurs over voldoende financiële middelen kan beschikken.

Drie gegijzelde waarnemers 
We moeten inspelen op de mobiliteit van de strijdkrachten die bovendien steeds meer in internationale samenwerkingsverbanden opereren. Binnen de Federatie van Europese Christelijke Militaire Tehuizen, een organisatie van 22 militaire tehuizen in zeven Europese landen speelt Pro Rege daarom een actieve rol. Ons beleid is erop gericht dat we daar willen zijn waar de jongens zijn. Een goed voorbeeld daarvan zijn onze activiteiten in voormalig Joegoslavië, zoals de bouw van het Holland-huis in Zagreb. En je ziet dat het een belangrijke functie heeft. Toen laatst drie gegijzelde waarnemers weer vrij kwamen, zijn ze opgevangen in ons Holland-huis. Richting defensie heeft dat voor Pro Rege een enorme impact. Voor de directeur de heer Koorneef wordt het dan veel gemakkelijker om met defensie dingen te regelen, vooral op logistiek gebied. Zonder die hulp zouden wij niets kunnen beginnen.’’

Zorgen
Van der Mast maakt zich zorgen over de subsidieverstrekking van de overheid. “De Katholieke tehuizen zijn van het toneel verdwenen, of samen met de Humanistische Organisatie doorgegaan in een kleine stichting Algemene Militaire Tehuizen. Deze stichting heeft slechts vier tehuizen, tegenover twintig bij Pro Rege. We ontvangen 1.250.000 gulden subsidie en zij 750.000 gulden, wat natuurlijk in geen enkele verhouding staat tot het aantal tehuizen, dat je in exploitatie hebt. Er zijn wel pogingen geweest om allerlei militaire tehuizen samen te voegen. Wij hebben echter nooit onze Protestants Christelijke identiteit willen prijsgeven. De achterban van Pro Rege laat steeds merken ons de moeite waard te vinden, juist omdat wij hieraan vasthouden. De mensen willen zich herkennen en dat doen ze in onze organisatie.’’

Brandhaarden
Van der Mast ziet het belang van de militaire tehuizen en de geestelijke verzorging in de toekomst toenemen. “Over enkele jaren hebben we alleen nog vrijwilligers, die voor een bepaalde tijd tekenen. De BBT-ers (Beroeps Bepaalde Tijd) zitten meestal verder van huis, dus zullen sterker gebonden zijn aan de kazerne, waardoor zij een grotere behoefte hebben aan een militair tehuis. Ook weten zij al bijna zeker dat uitzending naar brandhaarden in de wereld zal volgen. Dat geeft een zwaardere druk op hun opleiding en begeleiding. Het in gevaarlijke situaties verkeren en onzekerheid over thuis zal leiden tot een veel hechtere band binnen de groep. Er zullen daarom hele andere vragen aan de geestelijke verzorgers gesteld worden dan door dienstplichtigen. Dit zijn allemaal zaken, waar onze tehuizen op inspelen. Dat doen we nu al met de Thuisfront-activiteiten, waarbij we samen met defensie veel familieleden en relaties van uitgezonden militairen de mogelijkheid bieden elkaar op de eerste zaterdag van de maand te ontmoeten. Men prefereert als ontmoetingsplaats de tehuizen, vanwege hun huiselijke sfeer,’’ aldus de heer Van der Mast.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden