Politiek met enquête aan de tand gevoeld over sport: Ermelose sportartikelen uit de oude doos

De gemeenteraad in de periode 1990-1994.
Foto: Henk Merjenburgh.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd een enquête gehouden onder vertegenwoordigers van de Ermelose politieke partijen over het toekomstige sportbeleid. De 51e aflevering van de Sportartikelen uit de oude doos in 2 delen geeft een aardig inkijkje in de toenmalige gemeentelijke politiek. De antwoorden werden gegeven door dhr. van Diermen (CDA), dhr. Koppe (VVD), mevr. de Lange (Gemeentebelang), dhr. Sietsma (GPV/RPF), dhr. Snoek (SGP), dhr. Doppenberg (SP) en dhr. Oosterhuis (PE). Vandaag deel 2, klik HIER voor deel 1.

Door Bram Burggraaff.

6. Moeten de gymnastieklokalen worden afgebroken voor er vervangende ruimte is, of moeten ze gerenoveerd worden?

 • CDA: De gymnastieklokalen moeten spoedig afgebroken worden. Men is bezig met onderdak te vinden voor de verenigingen bij de scholen van voortgezet onderwijs.
 • VVD: De huidige situatie is onhoudbaar, daarom afspraken maken met het voortgezet onderwijs. Misschien kunnen stichtingen of defensie helpen.
 • Gemeentebelang: Nee, renovatie heeft geen zin, ze moeten toch verdwijnen. Er moet echter niet worden afgebroken voor er vervangende ruimte is.
 • GPV/RPF: Er kunnen op verantwoorde wijze nog enige activiteiten in de zalen plaatsvinden. Ook op zoek gaan naar vervangende ruimte en hard werken aan realisering van een nieuwe sporthal.
 • SGP: Als het niet meer kan, zal er afgebroken moeten worden. Een nieuwe gymzaal voor de scholen volstaat.
 • SP: Als de bestaande lokalen met minder kosten kunnen worden aangepast, verdient dat de voorkeur.
 • PE: Ze kunnen worden afgebroken op het moment dat sportverenigingen en scholen vervangende ruimte kan worden aangeboden.

7. Bij de voorgaande plannen tot de bouw van een nieuwe sporthal is uitgegaan van het plan Putterpoort. Wat vindt u ervan, dat dit nu geheel uit beeld is?

 • CDA: Jammer dat die opzet niet gerealiseerd is, omdat er geen mogelijkheid was de geplande kantoorruimte te verhuren.
 • VVD: Dat betreuren wij, maar de economische haalbaarheid was dubieus. Er is helaas door het college van B&W niet tijdig een alternatief ontwikkeld.
 • Gemeentebelang: Volgens B & W is dit een gepasseerd station. Voor gemeentebelang zou deze locatie ideaal geweest zijn.
 • GPV/RPF: Wij twijfelen aan de haalbaarheid, maar voor de verenigingen is het te betreuren dat er niet tijdig een goede accommodatie beschikbaar is.
 • SGP: Wij waren daar van het begin af tegen.
 • SP: De locatie vonden wij niet zo gunstig. Veel kinderen moesten daar gebruik van maken en het is daar een kruispunt van drukke wegen.
 • PE: Jammer, maar het bleek niet mogelijk op de gekozen commerciële basis.

8. Is uw partij ingenomen met het initiatief van Ermelo Sportlive om sportverkiezingen te organiseren? Zou de gemeente hiervoor subsidie moeten geven?

 • CDA: Een bijzonder goede zaak om dat één keer per jaar te doen. Geen gemeentelijke subsidie, want daar is geen ruimte voor.
 • VVD: Een fantastisch evenement, maar als er onvoldoende draagvlak voor is, houdt het op. Korting op de zaalhuur zou een mogelijkheid kunnen zijn, omdat het evenement alle Ermelose sportclubs betreft.
 • Gemeentebelang: Een goed initiatief. Subsidie afhankelijk van de situatie.
 • GPV/RPF: Prima, maar het moet zichzelf kunnen bedruipen.
 • SGP: Dit is volgens ons het toppunt van sportverdwazing. Zeker geen subsidie daarvoor.
 • SP: Een goed initiatief. De sportverenigingen moeten dit gezamenlijk in leven houden, want zij zijn er zelf bij gebaat.
 • PE: Een goed initiatief, maar de gemeente heeft geen taak in het subsidiëren hiervan.

U zoekt een allround installatiebedrijf? Bedrijven, overheden en particulieren schakelen ons graag in!

9. Wat vindt u het belang van de Ermelose Sportraad?

 • CDA: De verenigingen zijn gesprekspartner van de gemeente via de Sportraad, die allerlei belangrijke zaken op sportgebied kan kanaliseren.
 • VVD: Het is aan de verenigingen de Sportraad al dan niet in stand te houden en te bepalen waar en hoe dit ingezet wordt.
 • Gemeentebelang: De Sportraad moet de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren.
 • GPV/RPF: De Sportraad is de spreekbuis van de Ermelose sportverenigingen. Het is een ontmoetingsplaats voor gemeente en sportclubs.
 • SGP: Het enige belang is, dat de gemeente één aanspreekpunt heeft.
 • SP: Het is goed dat er een orgaan is, dat dient als brug tussen de sportverenigingen en de gemeente.
 • PE: Het belang is, dat alle sportverenigingen vertegenwoordigd zijn als aanspreekpunt voor de gemeente.

10. Moet DVS’33 schadeloos geteld worden voor de immateriële schade die is geleden door het terugdraaien van het besluit dat de vereniging moest verhuizen?

 • CDA, GPV/RPF, SGP, SP en PE willen geen immateriële schade vergoeden.
 • VVD en Gemeentebelang willen wel immateriële schade vaststellen en vergoeden.

Fotobijschrift: De gemeenteraad in de periode 1990-1994: staand van links naar rechts: dhr. A.A.J. Goessen, dhr. F.N. Snoek, dhr. R. van den Bosch, dhr. H.H. Sietsma, dhr. T.H.W. Oosterhuis, dhr. E. van de Beek, dhr. J.W. Ego, dhr. E.J. Bilder, dhr. H.P.J. Scholts, mevr. P.C. de Lange-Van Bemmel, dhr. J.W. Urbach, dhr. A.P. van der Cingel, dhr. Th. H.J. Tromp, dhr. M. van den Doel. Staand, van links naar rechts: vijfde persoon burgemeester dhr. P.Th. Bunjes, zevende persoon wethouder dhr. A.C. Strijbos

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden