Enquête sportbeleid in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1994: Ermelose sportartikelen uit de oude doos

1994: dhr. F. Snoek (SGP) en dhr E. Bilder (CDA) in de raadzaal van het gemeentehuis.
Foto: Beeldbank Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd een enquête gehouden onder vertegenwoordigers van de Ermelose politieke partijen over het toekomstige sportbeleid. De 51e aflevering van de Sportartikelen uit de oude doos in 2 afleveringen, geeft een aardig inkijkje in de toenmalige gemeentelijke politiek. De antwoorden werden gegeven door dhr. van Diermen (CDA), dhr. Koppe (VVD), mevr. de Lange (Gemeentebelang), dhr. Sietsma (GPV/RPF), dhr. Snoek (SGP), dhr. Doppenberg (SP) en dhr. Oosterhuis (PE). Vandaag deel 1.

Door Bram Burggraaff.

1. Vindt u het juist dat er in de komende jaren wordt bezuinigd op sport?

 • CDA: Subsidiebeleid tot en met 17 jaar handhaven. Daarnaast heeft de sport geen uitzonderingspositie, als het op bezuinigen aankomt.
 • VVD: De gemeente dient, waar het sport betreft een voorwaarde-scheppend beleid te voeren.
 • Gemeentebelang: Niet alleen op sport, maar ook op welzijn niet meer bezuinigen.
 • GPV/RPF: Sport is belangrijk voor mensen, maar als er bezuinigen moeten plaatsvinden, kun je daar de sport niet van uitsluiten.
 • SGP: Jazeker, men kan beter de belastingen verlagen, dan kan iedereen zijn eigen keuzes maken en draait niet de gemeenschap op voor iemands hobby.
 • SP: Er moet in de eerste plaats voor gezorgd worden, dat sport toegankelijk blijft voor mensen met een laag inkomen.
 • PE: Nee, het huidige niveau van subsidiëring kan niet verder naar beneden.

2. Moet de sport in de toekomst meer door de lokale overheid ondersteund worden?

 • CDA: De gemeente moet voorwaarde-scheppend beleid formuleren, zodat men in staat is om de gewenste sport te beoefenen.
 • VVD: De gemeente moet niet de zaken bij de verengingen willen nemen. Eigen initiatief is van groot belang.
 • Gemeentebelang: Ja, er moet meer steun komen voor de sport.
 • GPV/RPF: Scheppen van voorwaarden is heel belangrijk, zoals accommodaties en voorzieningen.
 • SGP: Nee, de gemeente moet zich juist minder met de sport bezighouden.
 • SP: Waar dat nodig is zal de lokale overheid moet ondersteunen.
 • PE: Nee, het huidige niveau is voldoende.

3. Bent u voor of tegen kortingen op subsidies voor de sport en/of verhogingen van de accommodatieprijzen?

 • CDA: Jeugdsubsidies handhaven. Bezuinigen kun je door subsidies te verlagen, maar je kunt ook kostenbesparend werken ten opzichte van de accommodaties, bijvoorbeeld door privatisering.
 • VVD: Subsidie is verdelen van inkomen door de overheid, waarvoor de gemeente zelf kosten moet maken. Als de gemeente minder subsidie uitkeert, heeft ze minder inkomsten nodig, wat lastenverlichting voor de burgers inhoudt.
 • Gemeentebelang: Wij zijn tegen kortingen op subsidies en alleen de accommodatieprijzen verhogen als daarvoor de noodzaak aangetoond kan worden.
 • GPV/RPF: Wij zijn voor bepaalde gerichte korting op subsidies. Voor de minima moet deelname aan sport mogelijk blijven door goed minimabeleid.
 • SGP: Subsidies moeten op termijn afgebouwd worden. De accommodatieprijzen moeten kostendekkend zijn.
 • SP: Sport moet betaalbaar blijven voor iedereen.
 • PE: Wij zijn tegen korting op subsidies. Accommodatieprijzen moeten wel omhoog, of de verenigingen moeten door zelfwerkzaamheid de kosten drukken.

4. Wat vindt u van de rol van vrijwilligers bij de sportverenigingen?

 • CDA: De invloed en inhoud van vrijwilligers is enorm en daarom uitermate belangrijk voor de verenigingen.
 • VVD: Vrijwilligers zijn heel belangrijk, het zijn veelal de eigen leden die voor hun club/sport bezig zijn. Helaas zijn er vaak te weinig mensen, die zich hiervoor willen inzetten.
 • Gemeentebelang: Het belang van vrijwilligers wordt helaas te weinig erkend.
 • GPV/RPF: Vrijwilligers zijn essentieel en uiterst belangrijk voor de sportverenigingen.
 • SGP: Het is uitstekend dat veel mensen onbetaald hun vereniging steunen.
 • SP: Heel goed, maar de verenigingen moeten daar niet volledig van afhankelijk zijn.
 • PE: Vrijwilligers zijn de kurk waarop de verenigingen drijven en moet daarom bevorderd worden.

5. Vindt u het een goede zaak dat verenigingen zelf een sporthal/gymzaal bouwen?

 • CDA: Als de daartoe in staat zijn, juichen we dat toe.
 • VVD: Daar zijn we voorstander van. De gemeente dient hierbij een voorwaarde-scheppende rol te vervullen en proberen Dindoa en Sparta op één lijn te krijgen om samen een sporthal te exploiteren in Ermelo-oost.
 • Gemeentebelang: Wij juichen particulier initiatief toe. Als Sparta in oost een gymzaal bouwt en Dindoa op De Zanderij, dan zijn de problemen voorbij.
 • GPV/RPF: Daar staan wij zeer sympathiek tegenover.
 • SGP: Ja, als ze het zelf kunnen exploiteren.
 • SP: Als de verenigingen dat financieel rondkrijgen, juichen we dat toe.
 • PE: Dat kan een goede zaak zijn, wanneer toekomstige exploitatie daarvan verzekerd is.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden