Gemeenteraad Ermelo wil 3 langlopende dossiers onderzoeken

De politiek vergadert digitaal i.v.m. de coronamaatregelen.
De politiek vergadert digitaal i.v.m. de coronamaatregelen.
Foto: screenshot

Woensdag 17 februari tijdens de politieke avond werd er voor de tweede keer beeldvormend vergaderd over het Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers in Ermelo. Klik HIER en HIER voor eerdere berichtgeving. Het voorstel is nu onderzoek te doen naar 3 dossiers om patronen te ontdekken die hebben geleid tot spanningen tussen het gemeentebestuur aan de ene kant en enkele (groepen van) inwoners aan de andere kant. Over het voorstel om de samenleving te betrekken bij de dossierkeuze werden de partijen het niet eens.

Niet meteen overstag
Niet alle partijen gingen meteen overstag met het aantal van 3. Sarath Hamstra (CDA) wilde de mogelijkheid openhouden het aantal te kunnen uitbreiden naar 5 dossiers, om recht te doen aan de motie die de gemeenteraad unaniem heeft aangenomen op 11 november 2020. Ook Ben Noorloos (BurgerBelangen Ermelo zei in de eerste instantie liever voor 5 dossiers te gaan. Noorloos kon zich echter ook vinden in de mening van Dick Tillema (ChristenUnie Ermelo) die 3 dossiers voldoende vond om te bepalen welke lessen eruit kunnen worden getrokken.

Kwaliteit boven kwantiteit
Liever 3 dossiers goed onderzoeken dan 5 minder goed, de mening van Gert Jan Brouwer (VVD Ermelo), kreeg ook bijval. Ofwel, kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. “Bovendien”, vroeg Brouwer zich af over de keuze van het aantal dossiers om te onderzoeken, “wat wil je vinden en hoe vaak wil je het gaan vinden.”

Vertrouwen
Hamstra bleef hameren op het recht doen aan de motie. “Het gaat mij om de gespannen relatie tussen het gemeentebestuur en enkele (groepen van) burgers in Ermelo”, zo haalde hij een zinsnede uit de motie aan. “Hoe verminderen we deze gespannen relatie, of halen we die weg? Ofwel, hoe krijgen de burgers weer vertrouwen in ons, en hoe krijgen wij weer vertrouwen in de burgers. Maar als het op deze manier lukt is dat prima.”

Onjuist
Brouwer meende dat het idee dat dé bewoner van Ermelo op gespannen voet staat met dé gemeente, onjuist is. “Wel zijn er verschillende groepen uit bepaalde wijken die zich niet goed behandeld voelen.” Zijn opmerking die aangeeft dat het merendeel van de burgers tevreden is over de gemeente Ermelo, oogstte instemming.

Niet eens
Over het voorstel om de samenleving te betrekken bij de dossierkeuze werden de partijen het niet eens. De afspraak is nu dat met een amendement hierover wordt gestemd in de raadsvergadering, waar het bijgeschaafde Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers besluitvormend op de agenda zal staan.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen