Groep Bezorgde Burgers Ermelo haalt uit naar plan van aanpak onderzoek langlopende dossiers

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Tijdens de politieke avond op woensdag 3 februari om 18.40 uur, staat Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers beeldvormend op de agenda. Het betreft bekende grote dossiers die al jaren leiden tot spanningen tussen het gemeentebestuur aan de ene kant en enkele (groepen van) inwoners aan de andere kant. 

Maximaal 5 dossiers
Het onderzoek zal extern worden uitgevoerd, door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Na besluitvorming door de gemeenteraad zal de commissie langlopende dossiers offertes opvragen bij drie onderzoeksbureaus. De motie waarin de gemeenteraad in november 2020 opdracht gaf voor het onderzoek, spreekt van maximaal 5 dossiers. De commissie onderzoek langlopende dossiers filterde in de eerste instantie de volgende dossiers:

 Tomassen
 Ten Hove
 Prins Hendriklaan
 Casper Meijbaum
 Oude Telgterweg – Vuilstort
 Hema
 Strand Horst
 Oude Telgterweg – verkeerscirculatie ivm ontwikkelingen Kerkdennen en Zanderij
 Verharding Tonnenberg
 Kerlaan-Postlaantje
 Markt 2.0
 Algehele communicatie vanuit gemeente

Omdat het maximaal 5 dossiers mogen zijn kwam de commissie tot de volgende selectie:

 Tomassen
 Ten Hove
 Casper Meijbaum
 Prins Hendriklaan
 Oude Telgterweg – verkeerscirculatie ivm ontwikkelingen Kerkdennen en Zanderij

Te groot en te duur
De commissie is echter van mening dat 5 dossiers een te groot en te duur onderzoek zal zijn.  Met minder dossiers verwacht de commissie al in staat te zijn patronen te herkennen. De commissie wil dan ook graag 2 a 3 dossiers kiezen voor nader onderzoek. Het onderzoek komt namelijk ten laste van het werkbudget van de raad. Voor het onderzoek is er een budget van €35.000 beschikbaar. Bovendien wil de commissie de samenleving betrekken bij de dossierkeuze. Hiervoor zullen alle kanalen van de gemeente ingezet worden.

De groep Bezorgde Burgers Ermelo is furieus om deze plan van aanpak, zo laten zij weten in onderstaande open brief:

Nadat de burgers van Ermelo eerder al burgemeester Baars hadden zien vertrekken, besloot op 11 november 2020 de voltallige gemeenteraad met een krachtige motie unaniem te gaan (zelf)reflecteren, door te pakken en bestuurlijke puinhopen te gaan opruimen.

Zonder Commissie gaat dat niet. Dus werd er een “Commissie onderzoek langlopende dossiers” geformeerd die bestaat uit raadsleden. Wij, (bezorgde) burgers van Ermelo dachten een plan van aanpak aangeboden te krijgen dat uitvoering geeft aan de krachtige motie. Maar daar blijken de geachte afgevaardigden in de Commissie toch heel anders over te denken. Zij formuleerden hun eigen ernstig afgezwakte “motie” en leggen die nu voor aan de raad op 3 februari a.s. .
– In plaats van onderzoek in 5 dossiers (er zijn er veel meer) worden er nu slechts 2-3 voorgesteld. De Commissie vond het teveel en te duur om de onderste steen boven te krijgen. Met een budget van 35.000 euro moeten de onderzoekers het maar doen. Ter vergelijking; aan gemeentelijke advocaatkosten in de langlopende dossiers werd nooit een limiet gesteld maar wel voor tonnen verspijkerd. 
– De krachtige motie spreekt van een tweeledige onderzoeksopdracht met betrekking tot “communicatie” en “zorgvuldig handelen”. De Commissie maakt er eigenhandig “zorgvuldige communicatie” van; dit is volstrekt in strijd met de aangenomen motie. Dat de communicatie met de burgers niet goed verlopen is blijkt al zonneklaar. In elke uitspraak van de bezwaarcommissie, van de rechtbank en van de Raad van State staan overwegingen gewijd aan de slechte, te late, onvoldoende gemotiveerde en niet duidelijke communicatie van de gemeente met de burger, stichting of belangenvereniging. Daarnaar onderzoek doen is weggegooid geld. Besteed liever geld aan onderzoek over het gemeentelijk “zorgvuldig handelen” ten opzichte van de Ermelose bevolking!
– Het middel van de raadsenquete (onder ede verklaren!) wordt ter discussie gesteld, terwijl dit al raadsbreed was vastgesteld.
– De motie stelt dat de burgers zich gehoord moeten voelen. Voelt u wat?
– Er wordt voorgesteld om burgers de 2-3 dossiers te laten kiezen. Om hiermee burgerbetrokkenheid te suggereren is lachwekkend. Geen enkele burger kan de ernst/omvang/ diepgang/merites beoordelen van de veelheid van zaken die zijn misgegaan in Ermelo.

De Commissie die zijn eigen afwegingen maakt en voorstellen doet die in strijd zijn met de aangenomen motie van de Raad van 11 november moet worden gecorrigeerd. Nog tot de dag van vandaag blijken bestuur en politiek met de rug naar de burgers toe te staan.

Het is toch ronduit verbijsterend dat er niemand in zo’n Commissie ook maar even nadenkt wat burgers zullen vinden van de voorgestelde zaken. Uit de voorstellen spreekt minachting van de burger. Empathisch vermogen en maatschappelijk besef lijken te ontbreken. Een antenne voor de gevoelens van de burger lijkt afwezig. Kan daar nog wel een onderzoek tegenop?

De angel is er weliswaar uit, maar nog geen druppeltje gif!

Wij roepen de gemeenteraad op om de motie van 11 november 2020 uit te voeren zoals hij beschreven staat. Benoem zelf de 5 dossierzaken voor het onderzoek, voer het onderzoek onafhankelijk uit zoals in de motie bedoeld en zoek budget om met name de zorgvuldigheid van bestuurlijk handelen ten opzichte van de burgers te onderzoeken.

Namens de Bezorgde Burgers van Ermelo en onderstaande dossierhouders,
H. Daenen, C. van Eijsden,
Vertegenwoordigers Stichting Driehoek en Omgeving in Ermelo en Harderwijk
J.G.L. Janssen, D. Toes,
Vertegenwoordigers dossier “Openstelling lanen Ermelo Noord”
R. Koolmees, B.S.C. Groeneveld,
Vertegenwoordigers Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse veld
L. Tuijl,
Vertegenwoordiger dossier Postlaantje/Kerklaan
C. Meijbaum,
Vertegenwoordiger dossier Bar Twins

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen