Plan van aanpak onderzoek langlopende dossiers in Ermelo wordt aangescherpt

De gemeenteraad vergadert digitaal.
De gemeenteraad vergadert digitaal.
Foto: screenshot

Woensdag 3 februari tijdens de politieke avond werd er beeldvormend vergaderd over het Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers in Ermelo. Klik HIER voor eerdere berichtgeving. Een commissie bestaande uit zes raadsleden/fractievertegenwoordigers, van elke politieke partij één, had het plan geschreven. Dat werd vanavond bijgeschaafd.

Niet voldoende uit de verf
Meerdere politieke partijen van de gemeenteraad hamerden op het aspect zorgvuldig handelen door het gemeentebestuur in de diverse langlopende dossiers. Dat kwam naar hun mening niet voldoende uit de verf in het Plan van Aanpak. Wat niet recht zou doen aan de door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie van 11 november 2020.

2 á 3 niet genoeg
Bovendien vond de meerderheid van de partijen dat  2 á 3 dossiers kiezen voor nader onderzoek, in plaats van 5, niet genoeg is om patronen te ontdekken die hebben geleid tot spanningen tussen het gemeentebestuur aan de ene kant en enkele (groepen van) inwoners aan de andere kant.

Verwarring
Daarnaast was er verwarring in het Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers over het betrekken van de samenleving bij de dossierkeuze. De woordvoerders van de commissie, René Arts en Ronald van Veen, schiepen duidelijkheid. Het is namelijk niet de bedoeling burgers te laten stemmen op een ranglijst van langlopende dossiers, maar eventueel nieuwe dossiers aan te reiken om te ervaren wat er leeft onder de burgers.

Raadsenquête
Bovendien wordt het zwaarwegende middel van een raadsenquête niet geschuwd, maar pas ingezet als het onderzoek daar aanleiding toe geeft.

Oordeel over 2 weken
De commissie neemt de aanbevelingen en suggesties mee, en verwerkt deze in het Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers. Het streven is om over 2 weken over het aangepaste plan een oordeel te vellen, zodat het onderzoek van start kan gaan.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen