Extern onderzoek naar bestuurskracht gemeente Ermelo half oktober klaar

Foto:

Het externe onderzoek in opdracht van de gemeenteraad naar de bestuurskracht van de gemeente Ermelo, moet half oktober klaar zijn. Dit is te lezen in een verklaring van de gemeenteraad vandaag, woensdag 2 september. 

De gemeenteraad legt uit: 

‘Binnen de gemeente Ermelo is voor de zomervakantie een aantal dingen gebeurd. U heeft kunnen lezen dat de fractievoorzitters hierover onder andere in gesprek zijn gegaan met de Commissaris van de Koning, waarbij besloten is tot een extern onderzoek naar de bestuurskracht van Ermelo. Inmiddels kunnen we u hierover meer vertellen.

De gemeenteraad en de Provincie zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek. Het onderzoek wordt bekostigd door de Provincie en wordt uitgevoerd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in de personen van de heren prof. dr. Frissen en dr. Schulz. Zij voeren dit onderzoek uit aan de hand van een vijftal activiteiten:

  • kennisneming van een door de provincie en gemeente aan te leveren smal dossier van relevante documenten en mediaberichten over de conflicten en onvrede
  • gesprekken met fractievoorzitters, burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris en ambtelijke top
  • gesprekken met Commissaris van de Koning en voor interbestuurlijk toezicht verantwoordelijk bestuurder
  • schrijven van een beknopte notitie met analyse en suggesties
  • bespreking van notitie met de opdrachtgever

Het doel van het onderzoek is om een analyse te geven van de conflicten en onvrede en om met een aantal suggesties te komen voor eventueel nader onderzoek en/of hoe dit verder aan te pakken.

Wij wachten het onderzoek af en zullen in het kader van zorgvuldigheid in de tussentijd geen mededelingen doen. Het onderzoek wordt medio oktober opgeleverd en openbaar gemaakt. De fractievoorzitters komen dan met een persconferentie’.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden