Bestemmingsplan de Driehoek Ermelo vastgesteld na spannende raadsvergadering

Foto: google maps

Donderdag 8 maart stond het veel besproken bestemmingsplan de Driehoek op de agenda van de raadsvergadering.

Dit bericht CDA Ermelo.

Gedateerd
De Driehoek ligt ten noordwesten van de kern Ermelo en wordt gekenmerkt als een gemengd landelijk gebied met een gebruik dat varieert van wonen, recreatieterreinen en horeca tot bedrijvigheid. Het gebied wordt omsloten door de Kolbaanweg, de Oude Nijkerkerweg, de Julianalaan en de Fokko Kortlanglaan. Het huidige bestemmingsplan De Driehoek, dat dateert uit 1979, heeft een actueel bestemmingsplan nodig om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Kwaliteitsslag
In het nieuwe bestemmingsplan zijn veel goede ontwikkelingen mogelijk, voor het aanpakken van de verrommeling in het gebied, de sloop van oude opstallen, de vervanging van oude opstallen in nieuwe woningen. Deze voorstellen zullen de komende jaren een kwaliteit verbetering geven in dit deel van Ermelo. Ook tot tevredenheid van veel bewoners van de Driehoek die al vele jaren wachtten op een nieuw bestemmingsplan, dat nu dus is vastgesteld door de Raad. Ook de transformatie van de verouderde voormalige vakantieparken en recreatiewoningen met permanente woonbestemming naar wonen geeft een kwaliteitsslag in het gebied volgens woordvoerder Corry Mosterd vanuit CDA Ermelo die echter wel een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan wil aanbrengen middels 3 ingediende amendementen (wijzigingen).

Betaalbare sociale huurwoningen
CDA Ermelo liet bij monde van Corry Mosterd weten dat zij moeite hebben met de uitbreiding van eendenslachterij Tomassen, en de ontwikkelingen bij het Loohof waar schaars betaalbare huurwoningen verdwijnen. De samenlevingspartij diende amendementen die het mogelijk maakt dat er weer betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd zodat er geen kostbare woningvoorraad verloren gaat. Het CDA Ermelo vindt het van belang om te waken dat recreatieparken die vaak permanent bewoond worden ( illegaal en later legaal) niet wordt vervangen door dure woningen.

Woningnood
Mosterd stelde: “De woningnood is al zo hoog in Ermelo, vooral voor jongeren, alleenstaanden en mensen met een specifieke woonbehoefte. Zij zijn afhankelijk van betaalbare huurwoningen in Ermelo. Het college wordt middels een wijziging bevoegdheid opgeroepen om dit plan aan te passen naar betaalbare sociale huur en koopwoningen.¬†Ook toevoegen van 8 woningen aan het eind van de Fokkokortlanglaan waardoor er een hoge geluidswal noodzakelijk is vinden wij vanuit het CDA Ermelo geen passend ontwikkeling, deze is in strijd met de visiekaart waarin kleinschalige ontwikkeling aan de lint wordt beschreven”, stelt Mosterd. De voorgestelde dure woningbouwplan is hier niet passend gezien het behoud van het openlandschap dus ook hiervoor diende Mosterd een amendement in.

Winnaars
De gemeenteraad werd op het eind spannend, omdat lang niet duidelijk is of de amendementen aangenomen worden en het bestemmingsplan vastgesteld. Uiteindelijk bleken alle amendementen een meerderheid van stemmen te krijgen en wordt ook het bestemmingsplan vastgesteld tot opluchting van wethouder van de Bosch en Corry Mosterd. “De grootste winnaars zijn de inwoners van de Driehoek die ook veel aanwezig waren als publiek. Zij kunnen eindelijk door met het ontwikkelen van lang gekoesterde wensen en plannen”, stellen zij.

Reacties

article
34795
Donderdag 8 maart stond het veel besproken bestemmingsplan de Driehoek op de agenda van de
https://ermelo.nieuws.nl/gemeenteraad/20180312/bestemmingsplan-driehoek-ermelo-vastgesteld-spannende-raadsvergadering/
2018-03-12T11:09:09+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2018/03/12110852/11EN-Driehoek.jpg
Politiek