Ria Adam krijgt met pilot ‘Zwerfafval inzamelen’ hulp bij haar zwerfafval-wandelingen met God

Ria Adam.
Foto: archief Grietje-Akke de Haas

Het ziet ernaar uit dat Ria Adam (62) die in Ermelo-West woont, hulp krijgt bij haar zwerfafval-wandelingen met God. In samenwerking met de wijkvereniging Ermelo-West onderzoekt de gemeente Ermelo of de pilot ‘Zwerfafval inzamelen’ mogelijk is in het kader van Right to Challenge.

Haar voorbeeld volgen
Ria Adam startte haar zwerfafval-wandelingen met God omdat zij zich al jaren heel erg ergert aan zwerfval dat overal rondslingert. Zij meent dit vanuit haar geloofsleven te moeten doen. Klik HIER voor eerdere berichtgeving. Ria zei toen ook dat zij hoopt dat mensen haar voorbeeld gaan volgen. “Zo krijg ik complimenten bij de vleet, waar ik erg blij mee ben. Maar ik denk tegelijkertijd: ‘Doe er zelf wat mee. Ga niet wandelen zonder spullen. Neem ook een tasje mee en help zwerfafval opruimen’.” Met de pilot in het kader van Right to Challenge zou ze maar zo heel veel hulp ineens krijgen.

Slimmer, beter, goedkoper of anders
Het fenomeen Right to Challenge in, ofwel ‘het Recht om Uit te dagen’, houdt de mogelijkheid in om taken van de gemeente over te nemen als inwoners menen het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Naast veel andere gemeenten in Nederland wilde ook de gemeente Ermelo deze verregaande vorm van burgerparticipatie toepassen. Het college van B&W dokterde de notitie Right to Challenge uit als blauwdruk voor de gemeente Ermelo. De gemeenteraad ging woensdag 23 september unaniem akkoord met de uitgangspunten van deze notitie. Klik HIER voor eerdere berichtgeving.

Haken en ogen
Inmiddels heeft wijkvereniging Ermelo-West de handschoen opgepakt. Punt is nu hoe de wijkvereniging en de gemeente er praktisch uitvoering aan gaan geven. Zo zijn er juridisch haken en ogen gezien de lopende contracten met bijvoorbeeld de Inclusief Groep en afvalophaler Remondis. Ook moeten er goede afspraken worden gemaakt tussen de wijkvereniging en de gemeente om de pilot te doen slagen.

Spannend
Ook vindt de gemeente het spannend, zo is in de achterliggende stukken te lezen, of de wijkvereniging voldoende vrijwilligers op de been krijgt om de hele wijk West op het gewenste niveau zwerfafval vrij te krijgen en te houden. Daarom is de pilot ook een proef gedurende een half jaar, om te kijken of het werkt en hoe de samenwerking verloopt.

Misschien geld over
De uitdaging zit hem echter in het feit dat als de wijkvereniging de taak goedkoper uitvoert, deze het resterende budget anders kan inzetten voor de wijk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden