College wil 5 bejaarde moeraseiken aan Steynlaan Ermelo kappen om overlast voor buurt

Het huidige aanzicht van het 'groene plein' aan de Steynlaan.
Foto: Gemeente Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week besloten te starten met de kap van twee bomen aan de Steynlaan, uiteraard met inachtneming van het broedseizoen. Deze bomen, die inmiddels een hoge leeftijd hebben bereikt, zijn inmiddels zo groot geworden dat ze voor sommige bewoners veel overlast veroorzaken.

Dit bericht de gemeente Ermelo maandag 8 juni.

Onderwerp van discussie
In de achterliggende stukken is te lezen dat de bomen (moeraseiken) op ‘het groene plein’ voor de woningen aan de Steynlaan 54-64 zijn al langere tijd onderwerp van discussie. ‘De één vraagt om enkele bomen te kappen, de ander is daar fel op tegen’.

Oude groen verjongen en vervangen
Hierover heeft de buurt de afgelopen twee jaar meerdere keren gesproken met de gemeente. Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst is voor dit specifieke geval tot een oplossing gekomen die past binnen de groenvisie en het groenbeheerplan. Hierbij wordt het oude groen verjongd en vervangen.

Nieuwe bomen
De twee bomen maken deel uit van in totaal vijf zeer grote bomen. Het kappen van twee hiervan is de eerste stap, daarna komt het voorbereiden en realiseren van een groene herinrichting van het ‘groene plein’ en het overige groen. Als laatste stap worden de andere drie bomen gekapt. Voor alle gekapte bomen komen nieuwe bomen terug, oftewel bomen die zorgen voor minder overlast.

Samen met de buurt
Bij de herinrichting van dit deel van het groen zoekt de gemeente samen met de buurt naar duurzamere oplossingen en naar de combinatie met andere wensen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan natuurlijke verharding, opvang regenwater en speel-, beweeg- en ontmoetingsruimtes (zogenaamd ‘klimaatadaptief’). Dit plan van aanpak heeft uiteindelijk tot doel om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren en de groene leefomgeving in het bijzonder.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden