Hondenpoep en te hard rijden voornaamste vormen van overlast in Ermelo

Foto: Flickr Evil Erin (CC BY 2.0)

Inwoners van Ermelo zijn tevreden over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente, zij geven de gemeente een 7,7 als rapportcijfer in de in 2019 gehouden veiligheidsmonitor.

Dit bericht de gemeente Ermelo maandag 1 juni.

De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap waaraan 952 inwoners hebben deelgenomen. In 2013 werd de veiligheidsmonitor voor het laatst gehouden in Ermelo.

Hondenpoep en verkeersoverlast
Van de ondervraagde inwoners geeft 43% aan (zeer) tevreden te zijn over de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid, landelijk is dit 41%. Ruim 36% van de inwoners geeft wel aan een of meerdere vormen van overlast te ervaren. De voornaamste vormen van overlast zijn hondenpoep en verkeersoverlast. Vooral te hard rijden moet als eerste aangepakt worden. Het aantal inwoners dat persoonlijk slachtofferschap heeft ervaren is gedaald van 17% naar 10%.

Tevreden
Burgemeester Baars: “Ik ben tevreden met de uitkomsten van de veiligheidsmonitor. Het is van belang om samen met inwoners en de politie te blijven werken aan een gemeente waar iedereen zich veilig voelt. Ruim een kwart van de inwoners voelt zich toch nog wel eens onveilig. Dit onderwerp blijft onze aandacht houden.”

Prioriteiten
De resultaten uit de veiligheidsmonitor worden gebruikt in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020‐2024 waarin de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende jaren worden bepaald.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden