FC Horst gastheer gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie: Ermelose sportartikelen uit de oude doos

Luchtopname velden FC Horst: 1992.
Foto: H. Merjenburgh

De drie Ermelose voetbalverenigingen organiseerden in het verleden een gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie, die bij toerbeurt werd gehouden in het clubhuis van DVS’33, FC Horst en EFC’58. Het was altijd een gezellige bijeenkomst voor sponsors, bestuursleden, technisch kader, vrijwilligers, vertegenwoordigers van het college van B & W en gemeenteraadsleden. De voorzitter van de organiserende vereniging richtte zich in zijn Nieuwjaarstoespraak naast de ontwikkelingen binnen de clubs regelmatig tot de politiek over actuele zaken. In de 67e aflevering van de ‘sportartikelen uit de oude doos’ een artikel van donderdag 12 januari 1995 over de Nieuwjaarsreceptie, die in dat jaar plaatsvond bij FC Horst.

Door Bram Burggraaff.

Druk op de vrijwilligers
Bij de Ermelose voetbalverenigingen vreest men, dat door de voorgenomen bezuinigingen van de gemeente en met name de privatisering van de sportvelden van DVS’33 en EFC’58 de druk op de vrijwilligers nog groter zal worden, waardoor mensen zullen afhaken. FC Horst was dit keer gastheer van de Nieuwjaarsreceptie van de drie Ermelose voetbalverenigingen. Het is al jaren een goed gebruik, dat DVS’33, EFC’58 en FC Horst bij toerbeurt een Nieuwjaarsreceptie houden. Onder de aanwezigen bevond zich burgemeester P. Th. Bunjes en de wethouder van welzijn drs. Th. Tromp. Verder waren er behalve de genodigden van de drie clubs vele sponsors aanwezig.

Trots aan de Sportlaan
Bij afwezigheid van FC Horst-voorzitter Gert van Winkoop werd de Nieuwjaarstoespraak uitgesproken door vice-voorzitter Evert Renden. In een terugblik op sportief gebied bracht hij het volgende naar voren: “DVS’33 speelt al een aantal jaren op het hoogste amateurniveau. Dat doet de vereniging zowel met het eerste als met het tweede team. In de voorbereiding op het seizoen 1994-1995 ging het de nieuwe trainer Van de Oostenkamp en zijn team niet bepaald voor de wind. De resultaten in de oefencampagne waren niet best en de verwachtingen voor het huidige seizoen werden door velen al gauw naar beneden bijgesteld. Toen de competitie éénmaal draaide, gooide DVS al snel de schroom van zich af. Langzaam maar zeker werd omhoog geklommen op de ranglijst en nu in de winterstop staat de ploeg op een schitterende, gedeelde eerste plaats in de zware eerste klasse B. Een prestatie waar men aan de Sportlaan terecht trots op is, temeer daar het elftal voor het grootste gedeelte uit Ermelose spelers bestaat.

Drang naar meer
FC Horst komt voor het tweede seizoen uit in de derde klasse KNVB. Voor een vereniging van deze grootte is dat een mooi niveau. Men is zich daar bij FC Horst best van bewust, toch is de drang naar meer altijd aanwezig. Het ING-nederlaagtoernooi met fraaie overwinningen op DVS’33 en VVOG bracht het verwachtingspatroon ten aanzien van de prestaties in de competitie naar grote hoogte. Tot nu toe heeft de ploeg dat niet waar kunnen maken. Met 11 punten uit 13 wedstrijden bezet FC Horst de achtste plaats. EFC’58 verloor zoals vaker een aantal belangrijke spelers. Aanvulling moest er komen vanuit de lagere elftallen en de jeugd. Vanaf het begin van de competitie zat EFC in de hoek waar de klappen vielen. Gelukkig kon begin december de eerste overwinning geboekt worden. Een mooie opsteker voor de tweede competitiehelft.’’

Meer dan het eerste elftal
Dat een voetbalvereniging veel meer is het eerste elftal kwam vervolgens naar voren. Evert Renden: “De drie voetbalclubs hebben samen zo’n dertig seniorenelftallen en het aantal jeugdteams gaat de zestig zelfs te boven. Alle drie de verenigingen hebben een dames- en een trimafdeling. Een groot aantal mensen is doordeweeks en op zaterdag actief met voetbal bezig in Ermelo. Minimaal eenzelfde aantal is bij één van de verenigingen passief betrokken als vrijwilligers of supporter.’’

Vrijwilligers
Bij het woord vrijwilliger begon de vice-voorzitter van FC Horst aan een vooruitblik. “Onze verenigingen hebben zeer veel vrijwilligers. Zij zijn eigenlijk niet passief, maar juist zeer actief bij de clubs betrokken. De aangekondigde bezuinigingen van de gemeente betekenen dat er in de toekomst een nog groter beroep op vrijwilligers gedaan moet worden. Dat is haast niet mogelijk, want de druk is al groot. Gevreesd wordt dat mensen om die reden weleens zouden kunnen afhaken.

Modderpoel
Bij DVS zal een deel van de accommodatie vernieuwd moeten worden. De financiële consequenties daarvan zijn groot. DVS zal daarvoor zelf extra fondsen moeten werven, maar rekent ook op royale medewerking van de gemeente. Daarnaast heeft de vereniging nog wat wensen, zoals verlichting en verharding van het parkeerterrein. Verlichting is uit hoofde van de sociale veiligheid een eerste vereiste. Bij slecht weer is het parkeerterrein aan de Sportlaan een modderpoel, ook daar moet wat aan gebeuren. Bij EFC is men tevreden over de accommodatie, maar ook deze vereniging is niet gerust op de komende bezuinigingsronde en de daarmee samenhangende privatisering, die het noodzakelijk maakt om weer een nieuw ‘blik’ vrijwilligers open te trekken. Voor DVS en EFC zal het niet gemakkelijk zijn om in één klap te veranderen van een ‘verzorgde’ in een ‘privatiserende’ vereniging. FC Horst heeft in het afgelopen seizoen de accommodatie uitgebreid met een nieuwe bestuurskamer. Het resultaat mag er zijn. Daar komt bij dat het geheel gerealiseerd is uit eigen middelen en met eigen mensen. Het privatiseringsverhaal geldt niet voor FC Horst.’’

Sponsors graag geziene gasten
Tot slot ging Evert Renden nog in op de rol van de sponsors bij de voetbalverenigingen. “Sponsors zijn in onze clubs graag geziene gasten, niet alleen omdat ze zo gezellig zijn. Menig gat in de begroting werd in het verleden door hen gedicht. Alle sponsors zijn door ons uitgenodigd, hetgeen leidde tot 350 brieven. Hieruit blijkt dat de Ermelose middenstand de voetbalverenigingen royaal ondersteunt. Wij zijn hen daarvoor ontzettend dankbaar. Verdere bezuinigingen zullen ons dwingen om een nog groter beroep op onze sponsors te doen. Ook hieraan is echter een limiet, die mijns inziens in zicht is’’, aldus Renden.

Pijn
Vervolgens sprak wethouder drs. Th Tromp over de bezuinigingsplannen op het terrein van de sport. In een speech vol beeldspraak probeerde hij duidelijk te maken dat door de verminderde geldstroom richting gemeenten, pijnlijke ingrepen ook bij de sport onvermijdelijk zijn. “In goed overleg zal bekeken worden hoe de ‘pijn’ zo eerlijk mogelijk verdeeld kan worden,’’ aldus de wethouder. Na het officiële gedeelte werd de receptie op informele wijze voortgezet, waarbij opnieuw bleek dat de onderlinge verstandhouding tussen de leden van de drie Ermelose voetbalverenigingen uitstekend is.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden