Verhuist DVS’33 naar de Zanderij?: ‘Ermelose sportartikelen uit de oude doos’

dhr. Van Winkoop van FC Horst, dhr. De Smit van EFC’58 en dhr. Spijker van DVS’33
Foto: Gescande foto: Fotostudio Merjenburgh

In de 32e aflevering van de ‘Ermelose sportartikelen uit de oude doos’ een verslag van de traditionele Nieuwjaarsreceptie, die de drie Ermelose voetbalclubs DVS’33, FC Horst en EFC’58 op vrijdag 8 januari 1993 hielden in het clubhuis van EFC’58. Het belangrijkste onderwerp was gesprek was de eventuele verhuizing van DVS’33 naar sportpark ‘De Zanderij’.

Door Bram Burggraaff.

Matig bezocht
De gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie van de drie Ermelose voetbalverenigingen, dit keer in het clubhuis van EFC’58, werd ook dit jaar matig bezocht. Met name van de kant van sponsors, die tegenwoordig een zeer belangrijke inkomstenbron voor de verenigingen vormen, was de belangstelling gering. Misschien dat het weer verplaatsen van de receptie naar de vrijdag(koop-)avond daar mede de oorzaak van was.

Waardering
Burgemeester P Th. Bunjes en wethouder A.C. Strijbos vertegenwoordigden het college van B&W; ook was een aantal raadsleden aanwezig. De voorzitter van EFC’58, de heer De Smit, greep in zijn Nieuwjaarstoespraak terug op een stukje historie van de drie voetbalverenigingen, ook met het oog op het 60-jarig jubileum van DVS’33 en het 35-jarig jubileum van EFC’58. Tevens sprak hij zijn waardering uit voor het initiatief van onder andere de Sportraad, dat leidde tot het succesvolle Ermelo Sportlive en onderschreef volmondig de wens van de burgemeester om dit evenement te continueren.

Spanning
Ten aanzien van de ontwikkeling van een eventuele verhuizing van DVS’33 en de subsidie van het gemeentebestuur zei de heer De Smit het volgende: “Nu het aantal inwoners van Ermelo is gegroeid tot ongeveer 26.500 wordt de behoefte aan bouwgrond in de kern van het dorp groter en wordt gezocht naar een andere locatie voor DVS. Hierbij wordt gedacht aan een uitbreiding van sportpark ‘De Zanderij’. U zult begrijpen, dat de uitslag van een ingesteld onderzoek door DVS’33, Dindoa en EFC’58 met spanning tegemoet wordt gezien. Alle betrokkenen rekenen op de mogelijkheid tot meedenken en inspraak in een zo vroeg mogelijk stadium.’’

Dank
“Door het toekennen van subsidie voor jeugdleden draagt het gemeentebestuur zijn steentje bij om het lidmaatschap van sportverenigingen mogelijk te maken en te houden. Het is vanzelfsprekend, dat de verenigingen zelf moeten zorgen voor de financiële middelen en ik wil graag onze sponsors en anderen die een onmisbare bijdrage leveren hartelijk bedanken’’, aldus De Smit.

Kritische afweging
De heer De Smit vroeg namens de verenigingen het gemeentebestuur een kritische afweging te blijven maken tussen de noodzakelijke verhogingen van de lasten en de te verlenen subsidie. “Zodat wij in staat blijven om vele honderden inwoners van Ermelo een zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van onze jeugd op sportief gebied’’, bepleitte de EFC-preses.

Vrijwilligers
Verder bedankte de heer De Smit de vele vrijwilligers, die belangeloos en met veel inzet de voorwaarden scheppen en in stand houden om het voetballen mogelijk te maken en wensten allen veel sterkte toe in 1993, een belangrijk jaar voor voetbal minnend Ermelo zijn inziens. Hierna werd de receptie voortgezet in een gezellige sfeer, waarbij de bediening uitstekend werd verzorgd door het kantine-personeel van EFC’58.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden