Twintig jaar FC Horst deel 1: Ermelose sportartikelen uit de oude doos

Gert van Winkoop was destijds al ruim 15 jaar voorzitter van FC Horst
Foto: Gescande eigen foto

In de zestiende aflevering van de ‘Ermelose sportartikelen uit de oude doos’ het eerste deel van een interview met Gert van Winkoop, de legendarische voorzitter van FC Horst naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Ermelose voetbalvereniging, die werd opgericht op 19 juli 1971.

Door Bram Burggraaff.

Voetbalvereniging FC Horst bestaat in 1991 twintig jaar. In die jaren is de buurtvereniging van toen uitgegroeid tot een hoofdklasser onderafdeling met een accommodatie waarop vele clubs jaloers zijn. Aan het woord komt Gert van Winkoop, die al meer dan 15 jaar voorzitter is van FC Horst.

Kunt u iets vertellen over de geschiedenis van FC Horst?
“FC Horst is opgericht op 19 juli 1971 als echte buurtvereniging. Mensen in het buurtschap stonden in het begin nogal sceptisch tegenover een voetbalvereniging. De bevolking bestond voor een belangrijk deel uit agrariërs, die op zaterdag veel werk hadden. Van oudsher was het de gewoonte, dat de kinderen meehielpen in het bedrijf. Door de jaren heen is dat allemaal wat eenvoudiger geworden. Vanwege veranderingen binnen de bedrijven, bijvoorbeeld dankzij de komst van machines, kon de tijd gemakkelijker worden ingedeeld, waardoor veel jongeren op zaterdag de gelegenheid kregen om te voetballen. Momenteel voetbalt zo’n zestig procent van de jeugd uit de buurt voor kortere of langere tijd bij FC Horst. Namen als Van de Brink, Staal en Vliek zijn nauw verbonden met de club. Na ongeveer drie jaar kwamen er ook steeds meer leden bij uit het dorp, zoals Rob Hofman, Joop van Delen en Henk den Deugd. FC Horst had toen al de naam een hele, gezellige vereniging te zijn en daar kwamen veel mensen op af; dat is in de loop der jaren alleen nog maar toegenomen.’’

Hoe is de ontwikkeling ten opzichte van de accommodatie geweest?
Ons eerste terrein was bij ‘Ons Huis’ aan de Zeeweg, maar na een jaar werd besloten om te verhuizen naar de Buitenbrinkweg. Daar moesten toen velden worden aangelegd en een soort noodgebouw ging dienst doen als clubgebouw. Dat gaf in die tijd de nodige strubbelingen. Het verkrijgen van vergunningen gaf nogal wat toestanden met de gemeente, maar het lukte uiteindelijk. Momenteel hebben we drie velden, waarvan het hoofdveld een schitterende lichtinstallatie heeft, twee verlichte trainingsvelden, een prachtig clubgebouw met daarin acht kleedkamers met douches, twee scheidsrechterskamers, een verzorgingskamer, een berging, een ruime kantine, een bestuurskamer en een stencilkamer. Betaalde clubs, zoals FC Groningen en RKC, die bij ons in trainingskamp waren, keken hun ogen uit.’’

Hoe waren de sportieve prestaties door de jaren heen?
“FC Horst is begonnen in de vierde klasse onderafdeling. In de eerste jaren volgden promoties en degradaties elkaar snel op. Tegen het einde van de zeventiger jaren zijn we een aantal keer gepromoveerd en in 1979 kwamen we onder leiding van trainer Louis Dorst in de eerste klasse terecht. Zijn voorganger Kas Schepers had daarvoor mede de basis gelegd. Daarna bleven we elf jaar in de eerste klasse onder verschillende trainers met wisselend resultaat. Vorig jaar zijn we er dan eindelijk in geslaagd door te stoten naar de Hoofdklasse.’’

Hoe functioneerde de club bestuurlijk in de loop der jaren?
“De eerste voorzitter van FC Horst was Gep Koekoek, daarna kwam de heer Burggraaf van Sneeuwwitje en vervolgens Peter Langkamp. Toen ik in 1975 voorzitter werd, had de vereniging 200 leden. Ik was toen net 31 jaar en dat was wel tegen het zere been van wat oudere bestuursleden en leden. Op de ledenvergadering werd zelfs een brief ingediend door een aantal mensen, die niet wilden werken onder een ‘snotneus’. De eerste tijd was het erg moeilijk. Het bestuur van het eerste uur was jaren bezig geweest met de opbouw van de vereniging, waarbij minder gekeken was naar de financiële kant van de zaak. We waren gedwongen een strak financieel beleid te voeren en er moesten wel eens knopen doorgehakt worden. De problemen die er waren, hebben we altijd geprobeerd binnenskamers op te lossen, waarbij het belang van de vereniging steeds voorop heeft gestaan. We werken al vele jaren op een goede manier samen ook als er over moeilijke zaken moet worden beslist.’’

Hoe kwam het clubgebouw van FC Horst tot stand?
“Eind zeventiger jaren is de eerste aanzet gegeven om de vereniging naar een hoger plan te tillen; in eerste instantie wat betreft de accommodatie en later op het sportieve vlak. Peter van de Mheen pleitte er als eerste voor de organisatie professioneel op te zetten. De oude kantine was wel erg gezellig, maar zou de eerste de beste storm waarschijnlijk niet hebben overleefd. Er zijn toen plannen gemaakt voor een nieuw clubgebouw. Begin jaren tachtig waren we daarvoor in onderhandeling met de gemeente. We kregen niet veel subsidie, wat dat betreft lagen de verhoudingen toen wat scheef. Het gebouw kostte 725.000 gulden, daarvan was 140.000 gulden subsidiegeld. De vereniging moest de rest zelf ophoesten. We deden alles in eigen beheer; dat werd toen slecht beloond. Hoe harder je werkte als vereniging, hoe minder je kreeg. Tussen juni en december 1982 is onder leiding van Gerrit van Dam en Henk Burggraaf door vele mensen binnen de club een enorme prestatie geleverd met als resultaat een schitterend clubgebouw, dat op 11 december 1982 werd geopend.’’

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden