Actiegroep ‘Vrienden van Calluna’ tevreden over respons petitie (maar nog meer bijval is welkom!)

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Dinsdag 13 oktober lanceerde de actiegroep ‘Vrienden van Calluna’ online de petitie: ‘Tarieven zwembad Calluna moeten omlaag’. Met nu ruim 100 reacties is de actiegroep tevreden, maar nog meer bijval zou erg welkom zijn, vindt de actiegroep. “Het gaat immers om het betaalbaar houden van zwemmen in Ermelo!”

Klik HIER om de petitie te ondertekenen.

Niet verantwoord
De leden van actiegroep zeggen zich te realiseren dat een groot deel van hun achterban bestaat uit senioren die niet zoveel op hebben met een petitie via internet. Toch heeft de actiegroep voor de digitale aanpak gekozen met oog op de coronacrisis, vooral nu de maatregelen sinds afgelopen dinsdag zijn aangescherpt. Senioren proberen te bereiken met een handtekeningenactie bij bijvoorbeeld zwembad Calluna of bij supermarkten vindt de actiegroep daarom niet verantwoord. “Deze groep heeft ons overigens al erg gesteund, gezien de ruim 1000 papieren formulieren die zij eerder hebben getekend voor het behoud van een recreatiegedeelte voor het zwembad in het nieuw te bouwen sportcentrum”, aldus de actiegroep.

Doel van petitie
Doel van de online-petitie is de motie te ondersteunen over de tariefsverhogingen, die is aangenomen op woensdag 7 oktober door de gemeenteraad met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen. In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen uit te zoeken of en met hoeveel de zwemtarieven zijn verhoogd met meer dan de 1,7% indexatie. Het betreft de zwemtarieven van alle producten die voor 1 juli 2020 bestonden, afgezet tegen de producten van na 1 juli 2020. Als blijkt dat de zwemtarieven, voor welk product dan ook, zijn gestegen met meer dan 1,7%, dit per direct terug te draaien. Bovendien verwacht de gemeenteraad voor 21 oktober 2020 een reactie van het college.

Voer motie uit
Tijdens de raadsvergadering op 7 oktober zei verantwoordelijk wethouder Laurens Klappe niets te voelen voor het uitvoeren van de motie. Eerder had Klappe willen aansturen op overleg met de gemeenteraad zodra alle informatie boven tafel is. Reden voor de actiegroep ‘Vrienden van Calluna’ om met de online-petitie een dringend beroep te doen op wethouder Klappe de motie uit te voeren, zodat zwembad Calluna voor alle Ermelose burgers betaalbaar blijft.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden