Haalde sportbedrijf Interactie Ermelo ‘een trucje uit’ met verhogen zwemtarieven?

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Haalde sportbedrijf Interactie Ermelo een trucje uit met het verhogen van de zwemtarieven per 1 juli 2020, om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen? Die vraag dringt zich op naar aanleiding van de raadsvergadering gisteravond, woensdag 7 oktober. Centraal stond de motie van CDA Ermelo over de extreme verschillen in de tariefstijgingen. De motie werd mede ingediend door ChristenUnie Ermelo.

Niet ruim bedeeld
Het was eigenlijk wethouder Laurens Klappe die daar waarschijnlijk onbedoeld, antwoord op gaf. Volgens Klappe staat in het bedrijfsplan van Interactie dat het sportbedrijf met nieuwe producten mag komen en innovaties. Ook zei Klappe dat Interactie niet ruim bedeeld wordt door de gemeente Ermelo (gemeente Ermelo heeft het beheer en exploitatie van sportaccommodaties per 1 januari 2019 ondergebracht bij Interactie. De gemeente is zowel 100% aandeelhouder, eigenaar als opdrachtgever).

Trucje uitgehaald?
Lijkt het er dan niet op dat Interactie daarom ‘een trucje’ heeft uitgehaald met het vaststellen van de nieuwe zwemtarieven? De prijs van een los bad is namelijk wel volgens de afgesproken jaarlijkse indexering van 1,7% verhoogd. Meerdere producten zijn echter afgeschaft, en daarvoor zijn nieuwe producten in de markt gezet. Het zijn juist de nieuwe producten die afgezet naar de oude producten, zorgen voor de extreme prijsverhogingen. Klik HIER voor eerdere berichtgeving.

Signaal afgeven
Wat precies de motivatie is van Interactie om het op deze manier te doen, werd echter niet duidelijk. CDA Ermelo en ChristenUnie, gesteund door BurgerBelangen Ermelo, willen met de motie het signaal willen afgeven dat zwemmen betaalbaar moet blijven in Ermelo. “Als blijkt dat de zwemtarieven, voor welk product dan ook, zijn gestegen met meer dan 1,7%, dit per direct terug te draaien”, zo besluit de motie.

Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo): “Dit aapje hoort niet op de schouder van de burger”, hielp hij met zijn partijgenoten de motie aan een meerderheid in de gemeenteraad.

‘Wat mag Interactie eigenlijk’
De overige partijen willen liever eerst om tafel om erover te praten. Herma van der Weide (VVD Ermelo) verwoordde: “Als gemeente hebben wij het uit handen gegeven aan Interactie. Maar wat mag Interactie eigenlijk?” Van der Weide stelde voor de motie aan te houden en eerst Interactie de gelegenheid te geven voor opheldering te zorgen. Tegen deze achtergrond vroeg Evelien Kars (Progressief Ermelo) zich af wat de financiële consequenties zijn voor Interactie als de zwemtarieven zouden worden teruggedraaid.

‘Niet zomaar de prijzen verhogen’
Sarath Hamstra (CDA Ermelo) hamerde op de volgorde rond het proces van de verhoging van de zwemtarieven: “Wij als gemeente gaan over de producten en prijzen. Op basis van de overeenkomst van de jaarlijkse indexering van 1,7% maak je een begroting. Als sportbedrijf kun je dan niet zomaar op deze manier de prijzen verhogen. Wij  hadden het de koninklijke weg gevonden als het eerst aan de gemeenteraad was voorgelegd. Dus niet eerst verhogen, en dan overleggen.” Folkje Spoelstra (ChristenUnie Ermelo): “Interactie had zorgvuldiger moeten communiceren, de vaste gebruikers van Calluna waren ook compleet verrast.”

Te kort door de bocht
Wethouder Klappe was te kort door de bocht door niet alleen de motie te ontraden, maar zelfs te stellen dat het college er geen gehoor aangeeft. Dat viel vanzelfsprekend niet in goede aarde. Waarop Klappe nuanceerde de motie te bespreken binnen het college en met Interactie. “De consequenties van de motie kan ik namelijk niet overzien.” Eerder had Klappe willen aansturen op overleg met de gemeenteraad zodra alle informatie boven tafel is. Hij meent dat met de motie de verkeerde stap wordt gezet. “Wij willen ook eerst Interactie horen. Laten we dat afwachten. Ik wil graag op 21 oktober met u in gesprek over hoe het vervolg bepaald moet worden.”

Motie aangenomen
De motie is echter met 13 stemmen voor (CDA Ermelo, ChristenUnie Ermelo en BurgerBelangen Ermelo), en 8 tegen (Progressief Ermelo, VVD Ermelo en SGP Ermelo) aangenomen. Wat inhoudt dat het college moet uitzoeken of en met hoeveel de zwemtarieven zijn verhoogd met meer dan de 1,7% indexatie. Het betreft de zwemtarieven van alle producten die voor 1 juli 2020 bestonden, afgezet tegen de producten van na 1 juli 2020. De antwoorden moeten voor 21 oktober 2020 worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden