Grafheuvels zijn booming volgens Stichting Natuur- & MilieuPlatform Ermelo

Foto: NMP Ermelo

Grafheuvels zijn booming. De presentatie van de Stichting Natuur- & MilieuPlatform (NMP) Ermelo tijdens de Opendeur op zaterdag 25 januari 2020 trok namelijk veel belangstelling. In een bomvolle zaal in gebouw De Witte Heide vertelde Gert Schuurman over de mensheid die de grafheuvels hebben opgeworpen.

Dit bericht Stichting Natuur- & MilieuPlatform (NMP) Ermelo.

750 grafheuvels
Er zijn zo’n 750 grafheuvels op de Veluwe uit de steen-, brons- en ijzertijd bekend. Ongeveer 240 liggen er op Ermeloos grondgebied. Een belangrijk persoon werd in een ondiepe kuil begraven en daaroverheen werd een plaggenheuvel opgeworpen. Een greppel en palenkrans omringen de heuvel. De meeste mensen kregen echter een gewoon graf. Later werden de doden gecremeerd en hun as werd in urnen in grafheuvels bijgezet. Verspreid over de Veluwe staan maquettes van grafheuvels, zo ook in diverse bezoekerscentra.

Toe aan een frisse blik?

3000 voor Christus
Er is een hypothese dat er omstreeks 3000 voor Christus vanuit het huidige Oekraïne en Rusland mensen naar het westen trokken en daar de landbouw introduceerden. Hierbij werd ook de begraafwijze van hun doden meegenomen. Grafheuvels in de nabijheid van Moskou hebben een grote overeenkomst met de grafheuvels op de Veluwe. Archeoloog Quentin Bourgeois uit Leiden is met behulp van vrijwilligers een project gestart om nog meer grafheuvels te ontdekken. Dit heeft geleid tot zo’n 1500 nieuwe potentiële grafheuvels. Onderzoek in het veld moet nu uitwijzen of het er echt een is.

Werkgroep archeologie
In Ermelo houdt een groep mensen van de werkgroep archeologie van de Oudheidkundige Vereniging Ermelo zich bezig met het schoonmaken van de grafheuvels. Opslag van bramen en jonge boompjes worden verwijderd en schade aangericht door zwijnen wordt weer hersteld.

Trots
Zoals de Drent trots is op het hunebed, zo moet de Veluwenaar trots zijn op de grafheuvels. Er zijn momenteel verkennende onderzoeken gaande voor de realisatie van een grafheuvelcentrum ergens op de Veluwe. Ook Ermelo kan een mogelijke kandidaat zijn. Gezien de belangstelling van de Ermeloër bij deze NMP-bijeenkomst zal het aan hen niet liggen.

  • Voor meer informatie over grafheuvels of komende presentaties Opendeur: www.nmpermelo.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen