Veel meer mensen wijten gezondheidsklachten aan UMTS zendmast in wijk Oost Ermelo

Foto: Grietje-Akke de Haas

Sommige mensen die wonen aan de Flammulalaan, Amanietlaan, Wikkelaan, Tijmlaan, Champignonlaan tot zelfs in de Smutslaan, kampen ook met gezondheidsklachten die te wijten zouden zijn aan de 37,2 meter hoge UMTS zendmast in het bos vlakbij de weg, in de hoek Ericalaan/Putterweg.

Dat is de uitkomst van de oproep die mevrouw den Hertog en haar 26-jarige zoon deden een maand terug. Ze vertelden hun verhaal om erachter te komen of meer mensen last hebben van een zware dreunende bromtoon, futloosheid, weinig energie, hoofdpijn, duizeligheid tot concentratieproblemen, om als groep samen sterker te komen staan. Klik HIER voor eerdere berichtgeving.

Huilend aan de deur
Samen zijn Den Hertog en haar zoon er erg druk mee geweest de afgelopen weken. De reacties kwamen van alle kanten. “Sommige mensen kwamen zelfs huilend bij ons aan de deur. Voor heel veel mensen was ons verhaal ook echt een bewustwording. Ook zij wisten niet dat hun gezondheidsproblemen aan de zendmast zouden kunnen liggen. Veelal werden hun klachten geweten aan een burn-out. ” Ook bezochten ze mensen met soortgelijke ervaringen. “Bij iemand thuis aan de Smutslaan”, vertelt Den Hertog, “had ik er nog meer last van dan bij mij thuis.” Alle reacties zijn voor zover het mocht, met naam en adres toegevoegd aan hun ‘dossier’, dat alsmaar dikker wordt.

Apparaat op tilt
Den Hertog en haar zoon broedden op de idee om mensen die zich herkennen in de klachten en andere belangstellenden bij elkaar te verzamelen in De Dialoog. Als spreker willen ze dan iemand uitnodigen die veel verstand heeft van ‘het fenomeen’. Dat zou bijvoorbeeld een vertegenwoordiger kunnen zijn van de CPLD Vereniging uit Nijkerk. Het gaat om een patiëntenvereniging voor mensen die CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose), PLE, PLME oftewel zonneallergie of last van straling (bijv. mobieltjes, zendmasten, Wifi) in huis hebben. Freek van den Hengel van CPLD heeft al samen met Den Hertog de zendmast bezocht. “Hij had zijn apparaat om straling te meten meegebracht. Hoe dichter in de buurt van de zendmast hoe meer het apparaat op tilt sloeg.”

In de kou staan
Den Hertog en haar zoon hebben geen goed woord over voor woningcorporatie UWOON. “Wij wonen hier nu 23 jaar, maar UWOON laat ons compleet in de kou staan. En dit terwijl het door UWOON komt dat die mast daar is komen te staan.” Ze doelen op de zendmast die eerder aan de Kampvelderweg stond. De zendmast moest wijken voor het plan van UWOON om er 16 huurwoningen te bouwen. In de Ruimtelijke onderbouwing uit december 2012 is te lezen:

‘De zendmast staat op grond van en is ook in eigendom van UWOON. De mast zal in het kader van de planontwikkeling worden verplaatst naar een externe locatie. UWOON heeft reeds aan de huurder van de mast aangegeven dat met spoed dient te worden gezocht naar een alternatieve locatie voor de mast, aangezien deze mogelijk nog vóór de start van de werkzaamheden zal worden verwijderd. UWOON heeft aangegeven haar medewerking te verlenen aan het zoeken naar een passende oplossing voor de mast elders in de gemeente’.

‘Bij mij houden ze de boot af’
Den Hertog: “Iemand die aan de Dirk Staalweg woont vertelde mij dat omwonenden van de zendmast aan de Kampvelderweg in opstand waren gekomen tegen de zendmast, vanwege klachten waarmee ik ook te kampen heb. Dus UWOON wist van de klachten, en bij mij houden ze de boot af.”

Reactie UWOON
Navraag bij UWOON leert dat de woningcorporatie genuanceerder tegen ‘de zaak’ aankijkt. Sonja de Vries laat weten: “De overlast die mevrouw den Hertog en haar zoon ervaren, heeft onze aandacht. We hebben geen zeggenschap over de zendmasten, en men kan ons dus niet aanspreken op eventuele overlast, maar we ondersteunen de bewoners waar mogelijk. In de zomer hebben we geluidsmetingen laten uitvoeren bij de bewoners. Daarna hebben zij maar ook UWOON, contact gehad met de beheerder van de zendmasten. We hebben het verzoek gedaan de zendmasten voor een korte periode (enkele minuten) uit te schakelen. Dat biedt hopelijk duidelijkheid of de zendmasten daadwerkelijk de geluidsbron zijn. Dat uitschakelen blijkt echter niet eenvoudig, omdat meerdere providers daar gebruik van maken. De beheerder heeft aangegeven dat ze overlegt met de providers en zoekt naar een juiste handelswijze. We hebben in oktober nogmaals het verzoek gedaan aan de beheerder en de bewoners daarover geïnformeerd.”

Over de zendmast aan de Kampvelderweg die destijds verplaatst moest worden zegt Sonja de Vries: “Met de bewoners van de Kampvelderweg is destijds afgesproken om de mast te verwijderen, omdat deze te dicht bij de nieuwe woningen stond. Voor de gebruiker van de mast moest daarom een passende oplossing worden gevonden. Over een andere locatie voor een zendmast hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de gebruiker. Daarin is UWOON geen partij geweest. Toen zij overeenstemming bereikten, is onze mast aan de Kampvelderweg weggehaald. In de tijd dat de gesprekken liepen, hebben wij klachten ontvangen over de mast aan de Kampvelderweg. Die gingen over het feit dat kinderen de mast als klimtoren gebruikten, het lelijke aanzicht vanuit de woningen en dat inritten en parkeerplaatsen door begroeiing rond de mast slechter bereikbaar werden. We hebben dus geen zeggenschap over de huidige zendmasten (zijn niet ons eigendom), maar willen wel de bewoners die geluidsoverlast ervaren ondersteunen waar mogelijk. Vandaar ook ons contact met de beheerder.”

Op spreekuur bij de burgemeester
Den Hertog legde de zaak ook voor aan burgemeester André Baars, tijdens zijn spreekuur op dinsdag 6 november. Ze vroeg hem ook waarom de zendmast 37,2 meter hoog is, terwijl de maximaal toegestane hoogte in de bebouwde kom volgens haar 25 meter is. “De burgemeester vertelde dat de gemeente Ermelo hier vrijstelling voor heeft gekregen vanwege een beter bereik van de mast (klik HIER voor nadere berichtgeving). Verder zei hij dat er contact opgenomen wordt met UWOON en Agentschap Telecom.”

Over de voortgang wil de gemeente Ermelo niets zeggen. Communicatieadviseur Mylene van Setten: “Mensen die het spreekuur van de burgemeester of het spreekuur van het college bezoeken doen dit op persoonlijke titel. Afhankelijk van de tijdens deze bijeenkomst gemaakte afspraken worden zij persoonlijk over de voortgang geïnformeerd. De gemeente vindt het niet correct om via de pers te communiceren over de voortgang/uitkomst van hetgeen in het persoonlijk gesprek aan de orde is gekomen.”

Meer bereik belangrijker?
Ondertussen raakt Den Hertog ten einde raad. “Ik voel de straling en die bromtoon van die zendmast en veel druk door mijn hele lichaam heen, en mijn oren suizen, De bromtoon is ook nog harder geworden. Wat op zich niet zo vreemd is, want als wij de verschillende streetviews met elkaar vergelijken wordt de zendmast steeds uitgebreid met nog meer zendcapaciteit. Maar meer bereik is toch niet belangrijker dan je gezondheid?!”

Reageren? Mail naar [email protected]

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden