CDA Ermelo ‘bijt terug’

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

CDA Ermelo reageert dinsdag 27 maart op de politieke perikelen na de verkiezingen. 

CDA Ermelo stelt Samenleving boven partijpolitiek. In een persbericht licht CDA Ermelo het hoe en waarom toe.

Woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Als CDA Ermelo zijn we dankbaar en tevreden met de 6 zetels die volgden uit de uitslag. Bijna een kwart van de Ermelose inwoners heeft ons het vertrouwen gegeven en daar willen we hen voor bedanken. Dat we 1 zetel minder hebben ten opzichte van de vorige verkiezingen vinden we uiteraard jammer. De zetel verschuift naar ChristenUnie: een solide partij die altijd constructief bijdraagt aan het gemeentebestuur. Een zetel die Ermelo Liberaal innam, na de afsplitsing van de VVD is teruggegaan naar deze partij en hiermee heeft de VVD wederom 2 zetels. Verder is er niets in de politieke samenstelling van de gemeenteraad veranderd. De overige partijen hebben allen hetzelfde aantal zetels gekregen als de afgelopen raadsperiode. Al met al een duidelijk signaal van de Ermelose inwoners dachten wij.

Na de verkiezingsuitslag, op desbetreffende woensdagavond, is Sarath Hamstra, lijsttrekker van het CDA Ermelo, langs alle partijen gegaan om te vragen hoe ze de uitslag hebben ervaren en aangegeven om ze de dag erna te bellen. Het is in Ermelo een goed gebruik dat de grootste partij dit initiatief neemt. De dag na de verkiezingen kregen wij echter telefoontjes van zowel Leo van der Velde (SGP) als Anneke Knoppert (PE) dat er diezelfde ochtend een overleg had plaatsgevonden met vier partijen, namelijk: PE, BBE, SGP en VVD. Er is bewust gekozen om de grootste partij en de winnaar van de verkiezingen niet uit te nodigen. Op de persconferentie die vrijdag bleek dat drie van de vier partijen al vaker bij elkaar was geweest om een mogelijke coalitie door te spreken. Dit was nog voor de verkiezingen.

Met elkaar het gesprek aangaan
Het is in Ermelo gebruikelijk om na de verkiezingen met elkaar in gesprek te gaan, om zo te komen tot een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Op die manier voelt de kiezer zich gehoord en komt er een bestuur in Ermelo dat op draagvlak kan rekenen, waarbij draagvlak niet alleen het technische verhaal is van 50% plus 1.

Dit is echter niet gebeurd. Er is niet met elke partij gepraat en er is bewust gekozen om niet alleen deze partijen, maar ook de kiezers die op deze partijen hebben gestemd in de kou te laten staan. In Ermelo gaan we met fatsoen en respect met elkaar om en daar getuigt deze aanpak niet van.

In een dorp als Ermelo praten we vaak over de inclusieve samenleving. Iedereen doet mee en niemand staat langs de kant. Dat, door deze bewust gekozen aanpak, duizenden kiezers langs de kant staan en niet serieus worden genomen, is niet alleen kwalijk te noemen, maar ook onnodig.

Zoeken naar inhoudelijke redenen
We hebben onze bedenkingen bij de motieven van de formerende partijen. De lijsttrekker van Burgerbelangen, Bart van der Knaap, verwoordde het als volgt (letterlijk citaat uit de pers): “Wat echter de kiezers niet hebben gedaan, doen wij daarom wel,…”

We vinden deze houding van de formerende partijen geen recht doen aan de (lokale) democratie en geen recht doen aan de kiezer. Deze partijen willen de formatie totaal anders gaan doen. Een concreet antwoord op de vraag ‘waarom’ is voor deze vier partijen duidelijk: CDA Ermelo en ChristenUnie moeten buiten de deur worden gehouden. Dat baart ons zorgen, omdat dit de schijn met zich meedraagt dat partijpolitiek boven de samenleving wordt geplaatst.

Geen woorden maar daden
Deze vier partijen verschillen niet alleen inhoudelijk, maar ook qua grondslag. De meest voor de hand liggende oplossing, om tot een coalitieakkoord te komen bij partijen die inhoudelijk zo ver uit elkaar liggen, is om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te schrijven en alle “hete hangijzers” op te nemen in een raadsprogramma. Dit ontslaat de partijen om echte keuzes te maken, bijvoorbeeld over windmolens in Ermelo (hier verschillende de partijen overduidelijk in), maar ook over de koopzondag en de openstelling van de Prins Hendriklaan. Een coalitie, die ten koste van de inhoud, de twee winnaars van de verkiezingen wil buitensluiten en ze alleen aan tafel vraagt om de grootste knopen door te hakken, blinkt niet uit in daadkracht en visie.

We wachten het onderhandelingen met grote belangstelling af en hopen dat onze zorgen niet bewaarheid worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen