Één-Ermelo krijgt zijn zin: einde aan ‘achterkamertjesoverleg’

Afbeelding vergaderschema in raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad.
Afbeelding vergaderschema in raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad.
Foto: screenshot

Vanaf heden zijn de agenda’s van de ‘diversenavonden’ van de gemeenteraad van Ermelo openbaar. Dat heeft de agendacommissie, waarin alle fracties uit de raad vertegenwoordigd zijn, woensdag 6 september in gezamenlijkheid besloten.

Dit laat de griffier van de gemeente Ermelo weten in een persbericht.

Achterkamertjesoverleg
Aanleiding is het persbericht van één-Ermelo. Daarin zei de partij dat er een einde moet komen aan achterkamertjesoverleg. Waarop Progressief Ermelo in een persbericht boos reageerde omdat het bleek te gaan om een diversenavond voor raadsleden.

Al openbaar
Een diversenavond zo legt de griffier uit, is een avond voor raadsleden die kan worden benut voor bijvoorbeeld een werkbezoek of een informatiebijeenkomst. “Er worden geen besluiten genomen tijdens een diversenavond. De avonden waren al openbaar, de agenda’s werden echter niet actief gepubliceerd. Publiek is welkom als toehoorder.”

Niet uitgezonden
De diversenavonden worden vooralsnog niet uitgezonden, vanwege organisatorische en technische redenen. Bekeken wordt wat hierin de mogelijkheden zijn. Wanneer publiek op onderwerpen wil inspreken dan kan dat, zoals al gebruikelijk, in de beeldvormende tafels van de verschillende onderwerpen. De planning van deze tafels is ook te vinden in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad.

De agenda van de diversenavond worden gepubliceerd via https://ermelo.raadsinformatie.nl. Eventuele presentaties, raadsvoorstellen en andere stukken zijn hier ook te vinden.

Tomassen Duck-To B.V.
De eerstvolgende diversenavond is op 13 september. Op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp: presentatie ontwikkelingen rondom Tomassen Duck-To B.V. Aanleiding voor Progressief Ermelo om alvast de messen te slijpen over het onderwerp. De partij laat in een persbericht weten:

‘Aanstaande woensdag hebben we een informatieve sessie met het college over het dossier Tomassen Duck-To. Opnieuw moeten we de materie induiken en proberen te doorgronden wat het college nu beoogt. Feitelijk stellen we als Progressief Ermelo vast dat Tomassen de regels aan zijn laars lapt. En dat de gevraagde legalisatie gewoon niet past in het bestemmingsplan. Eenvoudig zou je zeggen. We willen een gemengd woon/werkgebied, met kleinschalige bedrijvigheid. En ruimte voor recreatie en groen. Maar het college maakt het ingewikkeld. Je zou bijna verzanden in de details. Drie hoofdvragen dringen zich bij het lezen van het voorstel bij onze fractie op:
1. Wat wordt verstaan onder de gewenste toekomstige situatie? Een bedrijf dat continue over de grens gaat en waarbij achteraf de gemeente alles rechtbreit?
2. Vindt het college dat het rechtsgevoel van inwoners mee moet wegen in de besluitvorming?
3. Is het strafrechtelijke spoor ook een scenario dat het college mee heeft genomen in de
afwegingen?
We zijn benieuwd naar de presentatie, maar zijn zeer kritisch op het gedane voorstel’, aldus het persbericht van Progressief Ermelo.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen