Raad slikt rapport langlopende dossiers Ermelo niet voor zoete koek

Foto: pixaby.com

De raadsleden slikken het rapport van onderzoeksbureau Necker van Naem die in opdracht van de gemeenteraad van Ermelo onderzoek heeft gedaan naar 3 langlopende dossiers, niet voor zoete koek. Dat bleek woensdagavond 1 september tijdens een beeldvormende vergadering. Of zoals Herma van der Weide, fractievoorzitter VVD Ermelo, fraai verwoordde: “Bijna niemand is er tevreden over, de waarheid ligt in het midden.”

Het bureau deed onderzoek naar de langlopende dossiers: Bar Twinns, Tomassen Duck-To en Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove. Het onderzoek richtte zich specifiek op de interne en externe communicatie, waaronder de informatievoorziening, en samenwerking met betrokkenen. Klik HIER voor eerdere berichtgeving.

Kritiek
Al bedankten de raadsleden het onderzoeksbureau voor het rapport, er was wel veel kritiek in de vorm van vragen. Vragen zoals waarom de oud-burgemeester niet was gehoord, daar hem veel wordt nagedragen in het rapport, waarom de heer Tomassen van Tomassen Duck-To niet had meegewerkt aan het onderzoek tot hoe het kan dat antwoorden van gemeentezijde als feit wordt omschreven, en de antwoorden van dossierhouders als een beleving/gevoel. Vragen die overeenkwamen met de schriftelijke inspraakreacties van de extern betrokkenen bij de dossiers. Zij hadden eerder aangegeven niet te willen komen inspreken omdat ze het populair gezegd één grote farce vinden.

‘Het stormt in Ermelo’
Inspreker Jobert Oostindie was er wel en trapte af. Hij vatte zijn betoog goed samen met een metafoor: “Het stormt in Ermelo. Denkt u dat de storm overgaat, zolang je wind blijft zaaien?”

Aan opdracht voldaan
De woordvoerders van de Commissie Langlopende Dossiers, René Arts en Ronald van Veen, meenden dat het onderzoeksbureau de opdracht heeft uitgevoerd zoals die bedoeld is. En dat was dat het onderzoek zich specifiek moest richten op de interne en externe communicatie, waaronder de informatievoorziening, en samenwerking met betrokkenen. Bovendien moest in het onderzoek nadrukkelijk na voren komen welke lessen eruit zijn te trekken voor de toekomst. Zou er eventueel een vervolgonderzoek nodig mochten zijn, dan is dit aan de raad, zo gaven de woordvoerders aan.

Achteraf juist geformuleerd?
Naarmate de vergadering vorderde zullen luisteraars en wellicht raadsleden zelf ook, zich achter de oren hebben gekrabbeld met de vraag of de opdracht achteraf wel juist is geformuleerd. Het onderzoek was namelijk het vervolg op een unaniem aangenomen motie door de raad. Want de extern betrokkenen bij de dossiers zijn niet tevreden en de raadsleden zitten vast met een spreekwoordelijke kater, na afloop van de vergadering.

Niet echt tevreden
Medewerkers van het onderzoeksbureau konden zich bij vrijwel alle prangende vragen beroepen op hun opdracht. Hoewel verduidelijkend voor de raadsleden, tot tevredenheid stemde het niet echt. Daarvoor moest te veel op hoofdlijnen gesproken, terwijl de raadsleden ook om details vroegen en informatie boven tafel wilden hebben die het onderzoeksbureau niet hoeft prijs te geven. Ook wethouder Laurens Klappe bijvoorbeeld kreeg niet de kans inhoudelijk in te gaan op het dossier Bar Twinns. Met als gevolg dat Klappe meer in algemeenheden moest spreken, en vooral niet te veel mocht uitweiden.

Woensdag 8 september
Deze avond was het de bedoeling dat de raadsleden een oordeel vormen over het rapport langlopende dossiers. Woensdag 8 september gaat de raad in debat over de kwestie. Mogelijk wordt dan ook meteen een besluit genomen over de conclusies van het rapport en de aanbevelingen die worden gedaan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen