Uitkomsten en behandeling onderzoek langlopende dossiers Ermelo ná de zomerreces

Foto: archief Grietje-Akke de Haas

De behandeling van de uitkomsten van het onderzoek langlopende dossiers in Ermelo, kan niet meer voor het zomerreces plaatsvinden. Dit terwijl dit wel de bedoeling was van de gemeenteraad. Klik HIER voor eerdere berichtgeving. De dossiers waar onderzoek naar wordt gedaan zijn Bar Twinns, Tomassen Duck-To en Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove. 

Zo zorgvuldig mogelijk
De gemeente Ermelo licht in een persbericht toe dat Bureau Necker van Naem in opdracht van de raad het onderzoek doet. Inmiddels zou het onderzoek bijna zijn afgerond, en klaar zijn voor de zomervakantie. De raad wil echter het besluitvormingsproces zo zorgvuldig mogelijk laten plaatsvinden. Daarom kan de behandeling van de uitkomsten niet meer voor het zomerreces plaatsvinden.

In gesprek met inwoners 
De resultaten en aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten worden in een openbare raadsvergadering op 1 september behandeld. Het onderzoek is dan openbaar. Inwoners krijgen op dat moment de gelegenheid in te spreken tijdens de openbare vergadering. Daarna vindt op 8 september het debat in de raad en zo mogelijk ook besluitvorming plaats over de aanbevelingen en conclusies.

Achtergrond
In november vorig jaar is er een rapport uitgebracht (het NSOB rapport) met daarin een politiek-bestuurlijke verkenning. Naast de motie over de langlopende dossiers heeft de raad vorig jaar ook nog andere moties aangenomen. Eén daarvan gaat over het verbeteren van de rol en positie van de raad, ook wel de motie ‘Zelfreflectie’ genoemd. De andere motie betreft het beter positioneren van de organen van de raad, zoals de klankbordgroep. Een eerste themabijeenkomst voor raadsleden, college en een deel van de ambtelijke organisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Een vervolgbijeenkomst is in voorbereiding. Ook een nieuwe Organisatieverordening voor de raad zal na de zomer in bespreking genomen worden. De verwachting is dat daarmee alle moties voor het herfstreces zijn uitgevoerd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen