Onderzoek langlopende dossiers Ermelo: “Als gemeenteraad stellen wij ons heel kwetsbaar op”

De gemeenteraad vergadert om de coronamaatregelen digitaal.
De gemeenteraad vergadert om de coronamaatregelen digitaal.
Foto: screenshot

De gemeenteraad wordt nogal eens verweten dat deze niet doorpakt. In het proces om te komen tot een gedegen Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers in Ermelo, wordt de gemeenteraad zelfs een groot gebrek aan daadkracht verweten, door onder meer de belangengroep Bezorgde Burgers en dossierhouders. René Arts meent echter dat het juist van daadkracht getuigt om onderzoek laten doen naar de communicatie met inwoners en de mate waarin bestuurders, raadsleden en ambtelijke organisatie zorgvuldig hebben gehandeld.

Kwetsbaar
“We hadden als gemeenteraad ook niets kunnen doen hè, omdat we gedacht zouden kunnen hebben: ‘we weten toch wel hoe het zit’, of één onderzoek laten doen. In die zin stellen we ons heel kwetsbaar op. We gaan dit aan met alle partijen, en misschien komen we hier zelf wel niet zo goed uit”, zegt hij in een interview met ermelo.nieuws.nl, een dag nadat de gemeenteraad het voorstel Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers ‘aftikte’. René Arts is raadslid voor Progressief Ermelo, maar spreekt in zijn hoedanigheid als woordvoerder van de commissie die het Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers voorbereidde. In deze commissie is een lid van elke politie fractie vertegenwoordigd.

Vooralsnog 3
De gemeenteraad stemde woensdagavond 3 maart in met het voorstel Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers. Waarbij CDA Ermelo en BurgerBelangen Ermelo benadrukten dat zij liever 5 dossiers hadden willen laten onderzoeken, om patronen te ontdekken die hebben geleid tot spanningen tussen het gemeentebestuur aan de ene kant en enkele (groepen van) inwoners aan de andere kant. Vooralsnog worden het er 3, met de mogelijkheid van 5 als er gedurende het onderzoek aanleiding voor is. Al werd er bij de vorige vergadering over dit onderwerp nog getwijfeld door sommige partijen of het wel slim is de samenleving te betrekken bij de dossierkeuze, gaat dit wel gebeuren.

Optimaal?
Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) toonde zich woensdagavond tevreden over het voorstel Plan van Aanpak onderzoek langlopende dossiers. “Met dit voorstel geven we serieus uitvoering aan de motie.” Ook René Arts sprak van een optimale vertaalslag van de motie. Optimaal? De motie spreekt van het houden van een raadsenquête na publicatie van de resultaten van het onderzoek. Nu is echter besloten dat het zwaarwegende middel van een raadsenquête pas wordt ingezet als het onderzoek daar aanleiding toe geeft.

Niet in de motie moeten zetten
“De motie”, legt René Arts uit, “is toen in een redelijk hoog tempo tot stand gekomen. Wat een raadsenquête feitelijk inhoudt en dat deze heel erg duur is, overzag niet iedereen. Achteraf hadden we dat niet in de motie moeten zetten. Maar dat er een raadsenquête komt is niet uitgesloten, misschien wel van 1 of 2 dossiers en van een andere niet.”

Onafhankelijk extern bureau
Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk extern bureau of meerdere. De verschillende offerteaanvragen zijn de deur al uit, met als voorlopige hoofdvraag: Op welke wijze is de communicatie en informatievoorziening met betrekking tot de langlopende dossiers intern tussen de ambtelijke organisatie, college en raad, en extern naar inwoners en belanghebbenden, verlopen en in hoeverre is in deze dossiers zorgvuldig gehandeld? Het streven is om over 2 á 3 weken een avond te organiseren voor de bureaus om een presentatie te geven, zodat de commissie een keus kan maken. René Arts hoopt dat de commissie dezelfde avond er een besluit over kan nemen. De bedoeling is namelijk dat het onderzoek zo snel mogelijk van start kan gaan zodat de de gemeenteraad voor het zomerreces de resultaten kan bespreken en eventuele vervolgstappen. Afhankelijk van de resultaten zal namelijk blijken of er meer onderzoeken nodig zijn, of een raadsenquête nodig is en wat eventueel anders gedaan moet/kan worden.

André Baars
De commissie selecteerde een shortlist van 5 langlopende dossiers waarvan 3 worden onderzocht: Tomassen Duck-To, Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove, Bar Twinns, Prins Hendriklaan en Oude Telgterweg – verkeerscirculatie ivm ontwikkelingen Kerkdennen en Zanderij. In sommige van deze dossiers is door betrokkenen op een negatieve manier regelmatig de naam van voormalige burgemeester André Baars genoemd. Baars stapte 28 oktober op als burgemeester, voor de gemeenteraad hem kon ondervragen over de bevindingen in het rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Uit het rapport bleek onder meer dat er een gespannen relatie bestaat tussen het gemeentebestuur en en enkele (groepen van) inwoners in Ermelo.

Mag Baars weigeren?
Kan Baars worden opgeroepen door een bureau dat onderzoek doet? René Arts: “Iedereen die bij een bepaald dossier was betrokken kan door het bureau worden opgeroepen, dus Baars ook.” Mag hij weigeren om mee te werken aan het onderzoek? “Dat mag, maar stel dat Baars weigert dan zou dat bijvoorbeeld aanleiding kunnen zijn tot een raadsenquête. Maar ik ga ervan uit dat Baars, als hij wordt opgeroepen, meewerkt.”

Burgerpeiling
Ook de samenleving wordt betrokken bij de keuze welke 3 van de 5 geselecteerde dossiers het gaan worden. Via de link Burgerpeiling gemeenteraad – onderzoek langlopende dossiers kan een keuze worden gemaakt. Bovendien mag de burger zelf een dossier aandragen met argumentatie, dat niet op de shortlist staat. René Arts: “Stel dat er zeg maar zo’n 30 mensen eenzelfde dossier aandragen, dan zou dat aanleiding kunnen zijn tot een onderzoek.”

Verzoening?
Het rapport van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) die onderzoek deed naar de conflicten en onvrede binnen het bestuur van de gemeente Ermelo, stuurt ook aan op verzoening; met het verleden en met elkaar. Hebben de stappen die de gemeenteraad sindsdien heeft gezet bijgedragen tot een verzoening? René Arts: “Bij de meeste raadsleden in de gemeenteraad is de knop om. We werken heel goed samen, en doen ons best er wat van te maken. Het voelt wat dat betreft als een gezamenlijke verantwoording om voor Ermelo de dingen goed te doen.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen