Ingezonden: “Puinruimen in bestuurlijk Ermelo nu al gestopt?”

Grote schoonmaak of met stoffer en blik?
Grote schoonmaak of met stoffer en blik?
Foto: pixaby.com

Bezorgde Burgers en dossierhouders Ermelo uitten met een open brief hun ongenoegen over het raadsvoorstel van de “Commissie onderzoek langlopende dossiers” dat volgende week, woensdag 3 maart tijdens de raadsvergadering zal worden behandeld. Klik HIER voor eerdere berichtgeving.

Open Brief: Puinruimen in bestuurlijk Ermelo nu al gestopt?

Op 3 maart a.s. zet de gemeenteraad van Ermelo een historische stap. Gaat zij verder met de noodzakelijk geachte grote schoonmaak of veegt ze met stoffer en blik in de hand de Ermelose bestuursproblemen toch onder het vloerkleed. Wij vrezen met grote vreze voor het laatste!

Van de daadkracht die op 11/11/2020 in de raadsvergadering werd uitgesproken en raadsbreed gesteund in een motie werd vastgelegd (schoon schip, puinhopen opruimen, (zelf)reflectie, doorpakken, naar burgers luisteren etc. weet u het nog?) is bitter weinig over. Op 3 maart a.s. ligt een plan van aanpak ter tafel dat door een commissie (bestaand uit eigen raadsleden) is voorbereid. En die hebben er werkelijk een potje van gemaakt.

Weg is de onafhankelijkheid van het onderzoek! De raad laat zichzelf onderzoeken via begeleiding van een eigen commissie van raadsleden.. Die commissie heeft een volstrekt ontoereikend onderzoeksbudget (lees ervaringen van VNG) van 35.000 euro voorgesteld en kan met de hand aan de knip naar believen sturen. Hoezo herstel van vertrouwen?

Weg is de zekerheid van een raadsenquete waarin onder ede verklaard wordt. Weg is de formulering van de vervolgstappen naar aanleiding van de raadsenquete zoals in de daadkrachtige raadsmotie van 11/11/2020 staat vermeld. Niets staat er beschreven over hetgeen er met de resultaten van de mallotige burgerpeiling wordt gedaan. De burgers moeten zich gehoord voelen, staat er her en der. Niet met deze flauwekul. We merken hierbij nog op dat tot heden niet één raadslid contact heeft opgenomen met betrokken burgers of dossierhouders. Hoezo luisteren naar burgers.

De commissie verwacht in staat te zijn in de hoofdpijndossiers eventuele patronen te herkennen. Wij dachten dat voor die expertise nu juist een extern onderzoeksbureau wordt ingeschakeld. Maar Ermelo vindt het blijkbaar normaal dat de slager zijn eigen vlees keurt. De commissie kreeg van de raad opdracht een selectie te maken van de (maximaal) 5 meest prangende langlopende dossiers. Tussen haakjes !maximaal” om, vanwege de hoeveelheid dossiers, het aantal te begrenzen tot de vijf meest prangende. Wat denkt u; ze kiezen er 3. Volstrekt tegen letter en geest van de opdracht van de raad.

In commissievergaderingen in aanloop naar het raadsvoorstel, dat 3 maart a.s. ter tafel komt, vernamen we dat de Ermelose burger het eigenlijk best goed heeft. Tevens bleek dat er ook niet teveel tijd en geld besteed moest worden aan onderzoek. De “daadkrachtmotie” spreekt heel andere taal. Een gemeenteraad inclusief zijn voorzitter die alle feiten boven tafel wenst, zal daadkracht moeten tonen om geloofwaardig te zijn en om bestuurskracht terug te krijgen.

Met het voorliggend raadsvoorstel is een al tijden bestaand patroon zichtbaar en wordt helaas geen enkele verbeterslag gemaakt. De stap naar verzoening en zelfreflectie moet nog altijd gemaakt worden. Een onverkorte uitvoering van de daadkrachtige raadsmotie van 11/11/20 kan een eerste stap betekenen.

Ermelo, 25 februari 2021, Bezorgde burgers en dossierhouders.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen