Dikke streep door plan voor het aanlichten toren Immanuelkerk Ermelo

Immanuelkerk.
Foto: Dick te Brake

De discussie over het wel of niet aanlichten van de toren van de Immanuelkerk, woensdagavond 6 januari tijdens een politieke avond, bleek er eentje te zijn met veel chagrijn. Er vielen zelfs zulke harde woorden dat CDA-raadslid Sarath Hamstra opriep tot een punt van orde.

Niet noodzakelijk
De gemoederen liepen hoog op door de motie van CDA Ermelo en BurgerBelangen Ermelo. Beide partijen wilden een stokje steken voor het aanlichten van de kerktoren van de Immanuelkerk. De gemeente Ermelo zit immers in financieel zwaar weer. De eenmalige uitgave voor het plan, circa € 20.000,00 zien zij als niet noodzakelijk zolang de meerjarenbegroting, ondanks het traject van heroverwegingsvoorstellen, nog niet sluitend is. Ben Noorloos van BurgerBelangen Ermelo en indiener van de motie, samen met CDA Ermelo, riep dan ook op uitgaven onder de loep te nemen of deze noodzakelijk zijn.

‘Onhandig, onnodig en ongepast’
Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) hield zich netjes door te stellen dat het om een wonderlijk motie ging: “Onhandig, onnodig en ongepast.” Volgens haar wordt het aanlichten van de kerktoren betaald uit het budget dat in 2013 is gereserveerd om het centrum te verfraaien. “Het college voert dus de opdracht van de raad uit.” Erik van der Weide (CDA Ermelo) vond echter: “Dat neemt niet weg dat wij wel kritisch moeten blijven kijken hoe noodzakelijk de uitgave is.”

Signaalfunctie
Dick Tillema (ChristenUnie Ermelo) kon zich goed vinden in de signaalfunctie die de motie afgeeft. “In deze tijd van financiële bezuinigingen en heroverwegingen geef je met de uitgave van het aanlichten van de toren een verkeerd signaal af.”

‘Slechtste motie ooit’
Herma van der Weide (VVD Ermelo) sprong bij wijze van bijna uit haar vel. In harde bewoordingen liet Van der Weide weten wat zij van de motie vond. “Ik vind het ronduit belachelijk dat een raadslid überhaupt over deze dingen na moet denken.” Daarvoor had ze haar genoegen geuit over hoe mooi verlichting juist is in ‘deze rot-corona-tijd’. “Dan maken lichtjes blij.” In de tweede termijn sleep Van der Weide haar messen nog scherper. “Dit is de slechtste motie die ik ooit in mijn politieke carrière heb mogen zien: niet raadslidwaardig. Tijdens het traject van heroverwegingen hebben we met zijn allen zo goed gekeken.” Haar uitspraken vielen in verkeerde aarde, waarop CDA-raadslid Sarath Hamstra opriep tot een punt van orde.

Geen slapeloze nachten
Ook Frans Snoek (SGP Ermelo), zag de motie niet zitten. “Het is al besloten, het geld zit in de begroting, dan is het toch logisch dat het college het wil uitvoeren?” Hij kreeg bijval van wethouder Hans de Haan die vertelde dat het verfraaien van het centrum in 2013 al is afgesproken. De uitgave van € 20.000,00 geeft de wethouder geen slapeloze nachten. “Is dit nou een bedrag waarmee we de oorlog gaan winnen?”, kwalificeerde hij de € 20.000,00 een eenmalig uit te geven bedrag en investering.

Stevig in het zadel
Het mocht allemaal niet baten, want met de ChristenUnie Ermelo aan hun zijde zaten BurgerBelangen Ermelo en CDA Ermelo qua stemmenaantal, 13 voor en 8 tegen, stevig in het zadel.

Geen enkele invloed
Daar veranderde ook de toelichting over het verschil tussen exploitatie- en kapitaalkosten van financieel wethouder Wouter Vogelsang niets aan. Voor het indienen van de motie benadrukte hij dat een streep door het plan geen enkele invloed heeft op het sluitend maken van de meerjarenbegroting. “Het bedrag wordt namelijk van 2022 naar 2021 overgeheveld, en wordt pas in april dit jaar vrijgegeven. De relatie tot de belastingverhogingen kunnen we dan ook niet leggen.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden