Oud-bestuurders van de gemeente Ermelo betreuren een bestuur in crisis

De TV-uitzending 'Opstandelingen' deed het nodige stof opwaaien.
Foto: Benny Jansen

De perikelen in het bestuur van de gemeente Ermelo houden de gemoederen bezig. Zo ook voormalige bestuurders van de gemeente Ermelo. Het gaat om Wim Oosterhuis, oud-raadslid en oud-wethouder, en Gerard Heemskerk, oud-raadslid. Zij schrijven onderstaande brief in de verwachting dat de onderzoeken een oplossing kunnen bieden voor een beter bestuur.

Ermelo’s bestuur in crisis

De TV-uitzending ‘Opstandelingen’ van BNN/VARA, die afgelopen zomer werd uitgezonden, heeft het nodige stof doen opwaaien. Bepaalde ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en openbare orde, waar burgers en een horecaonderneming nadelige en nare gevolgen van ondervonden, werden uitgebreid voor het voetlicht gebracht. Zich door ongewenste ontwikkelingen bedreigd voelende burgers hadden zich in organisaties en stichtingen verenigd om een vuist te kunnen maken tegen het gemeentebestuur. Het optreden van de burgemeester en een verwarrende discussie en besluitvorming in de gemeenteraad gaven een onthutsend beeld van de gang van zaken in bestuurlijk Ermelo. Een golf van verontwaardiging uit de burgerij, geuit via de media, was het gevolg.

Kort daarna vond een gesprek plaats tussen de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning. Dit resulteerde in het besluit om na het zomerreces een onderzoek in te stellen naar de bestuurskracht van het gemeentebestuur. In hoeverre dit het gevolg was van de Tv-uitzending, laat zich raden.

Dat de storm nog niet is uitgewoed blijkt uit een krantenbericht met de mededeling dat het oud-raadslid Herman Sietsma de Rekenkamer Harderwijk-Ermelo heeft verzocht nader onderzoek te doen naar de besluitvorming van B en W in ruimtelijke ordening zaken, in relatie met het bestuursrecht.

Meerdere oud-bestuurders betreuren de wijze waarop de gemeente wordt geleid. Het vaak geuite excuus door bestuurders dat tegen overtreding van bestemmingsplanvoorschriften niet kan worden opgetreden als legalisering mogelijk is, dient aan de kaak te worden gesteld.

Men vindt het diep treurig dat een TV-uitzending nodig was om een gemeenteraad ervan te overtuigen dat hun dagelijkse bestuurders niet berekend zijn voor hun taak en inadequaat zijn in het uitvoeren van hun functie. Overigens moet daarbij worden aangetekend dat de fracties, vertegenwoordigd in het college, zelf debet zijn aan de samenstelling ervan.

Een gemeenschappelijke rancune tegen de grootste politieke fractie (als voornaamste overeenkomst binnen een samenraapsel van politieke stromingen), kan onmogelijk basis zijn voor een krachtig en adequaat college gevormd door op kwaliteit geselecteerde bestuurders.

In de verwachting dat de onderzoeken een oplossing kunnen bieden voor een beter bestuur, ondersteunen ondergetekenden van harte de beide initiatieven.

Wim Oosterhuis (oud-raadslid en oud-wethouder)
Gerard Heemskerk (oud-raadslid)

Zuidveen / Ermelo 29 augustus 2020

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden