Coalitie Ermelo ‘Dichterbij’ evalueert een jaar ‘regeren’

Foto: Eigen foto

Afgelopen maand zat de nieuwe coalitie bestaande uit Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP Ermelo en VVD Ermelo één jaar in het zadel. Onder de titel ‘Dichterbij’ werd een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten die inzet op een nieuwe bestuurscultuur en een nieuwe rol voor de gemeenteraad. Wat is onder andere al bereikt?

Dit melden de coalitiepartijen dinsdag 14 mei in een persbericht.

Maatschappelijk Raadsprogramma
Om de nieuwe bestuurscultuur kracht bij te zetten is het Maatschappelijk raadsprogramma in het leven geroepen. Het eerste thema over ‘Groen’ is reeds uitgevoerd. Later dit jaar volgen de onderwerpen ‘Wonen’ en ‘Verkeer’.

Duurzaamheid
Om te werken aan de ambitie Ermelo energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2035 wordt volop ingezet op voorlichting en concrete maatregelen. Een eerste besluit voor de aanleg van een zonneveld is reeds genomen. Een deel van Ermelo-West is aangewezen als wijk van de toekomst, met als doel om vijfhonderd woningen van het gas af te koppelen. Eenieder kan een kijkje nemen in de proefwoning aan de Kievitstraat welke geheel gasloos is en nul- op de meter.

Sociale woningbouw
Om nu écht op het bouwen van meer sociale woningbouw in te zetten is de Verordening sociale woningbouw vastgesteld met als belangrijkste maatregel de eis dat van alle nieuw te bouwen woningen vijftig procent sociaal moet zijn. Daarnaast werkt het college aan de uitvoering voor een CPO in Horst.

Tijdelijke jongerenhuisvesting
Vóór de zomer komt het college met voorstellen voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor jongeren. De opdracht hiertoe kwam middels een unaniem aangenomen motie van de coalitiepartijen.

Woonomgeving
Om verdere kapitaalvernietiging te voorkomen wordt het onderhoud van de woonomgeving weer op ‘Ermelo’s niveau’ (B-norm) teruggebracht.

Kerkdennen
De verkleuring van bedrijventerrein Kerkdennen is verder doorgezet naar lichtere bedrijvigheid. De planning van de revitalisering van de openbare ruimte van Kerkdennen komt binnenkort beschikbaar.

Het Nieuwe Sportcentrum
Vanwege de financiële onzekerheid zijn de plannen voor het zwembad van Het Nieuwe Sportcentrum omgebogen. Dit levert minder uitgaven van twee miljoen op. De voorbereidingen voor de aanbesteding van dit mooie project zijn inmiddels in volle gang. Al met al gaat het sportcentrum/zwembad er voor vrijwel alle activiteiten op vooruit.

Dialoog
Om de Dialoog een toekomstbestendige en duurzame toekomst te geven is gekozen voor het scenario om over te gaan op verduurzaming en gedeeltelijke nieuwbouw. Met dit compacte en duurzame gebouw wordt dit dé plaats in Ermelo voor culturele- en welzijnsactiviteiten. Door een nieuw te bouwen verdieping op het bestaande deel ontstaat een directe verbinding met het gemeentehuis waardoor vergaderruimten onderling ingezet kunnen worden. Op de plaats van de te slopen bebouwing komt een nieuwbouwproject. De ambitie is om hier woningbouw te realiseren.

Sociaal team
Er is ingezet op het sociaal team om sneller en beter te kunnen werken aan de toegang van de sociaal-maatschappelijke zorg. Hiermee kan het uitgangspunt: de juiste zorg op het juiste moment, beter vorm krijgen.
Het centrum voor Jeugd en Gezin wordt steeds meer in het centrum van activiteiten geplaatst als het toegangspunt en kenniscentrum voor alle jeugdzorgtaken. Het sociaal team en Centrum voor Jeugd en Gezin vormen daarmee de pijlers voor het gemeentelijk beleid. Op deze manier kunnen we, met Meerinzicht, de zorg goed en betaalbaar houden met nadruk op het verbeteren van de toegang.

Kerntakendiscussie
Om het vorig jaar geconstateerde dreigende begrotingstekort het hoofd te kunnen bieden is een kerntakendiscussie gestart. Wat voor gemeente willen wij als Ermelo zijn? Hierbij zijn de inwoners geraadpleegd middels een digitale enquête.

Al met al vele mooie plannen voor Ermelo met als doel om ‘Dichterbij’ te komen bij inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties. De komende jaren zet deze coalitie zich in voor nog meer concrete resultaten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden