Bijeenkomst wijk Oost trekt ruim 75 bewoners

De bewonersavond van eind januari krijgt een vervolg.
De bewonersavond van eind januari krijgt een vervolg.
Foto: archief Leefbaarheidsteam

Dinsdagavond 24 januari heeft het Leefbaarheidsteam een derde wijkbijeenkomst gehouden in de Brasserie van de woonzorgcentrum Amaniet, in wijk Oost van Ermelo.

Dit bericht het Leefbaarheidsteam van Welzijn Ermelo.

Wijkplan
Op initiatief van een bewoner zijn deze bijeenkomsten ontstaan, om te kijken of er draagvlak is voor een zogeheten wijkplan. Er is veel informatie opgehaald. Thema’s waar verder over gesproken is zijn: omzien naar elkaar, verkeersveiligheid in de wijk, voorzieningen, onderhoud en woningbouw.

Hoe nu verder?
Onder het genot van een heerlijke maaltijd werd er druk verder gesproken over deze thema’s en zijn er vervolg stappen gemaakt hoe nu verder. Ongeveer 15 personen hebben zich aangemeld om de volgende stap te zetten en het plan vorm te gaan geven. Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende punten nog extra naar voren gekomen, die volgens de bewoners belangrijk zijn; meer bouwen voor ouderen, huurwoningen laten staan aan de Varenlaan, Smidsweg, Beemdweg en Hoge Wal, ontmoetingsplek/huiskamer, groen onderhoud, snelheid en inrichting bepaalde wegen, opruimen vuilnis.

Meedoen?
De komende maanden zal er per thema onderzocht gaan worden welke onderdelen er uitgevoerd kunnen gaan worden. Mocht je ook ik de wijk Oost wonen en niet in de gelegenheid zijn geweest om langs te komen, maar je wilt wel meedoen? Stuur dan een mail naar [email protected]

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen