Prins Hendriklaan Ermelo gaat in het vierde kwartaal open

Totaal overzicht maatregelen en voorbeeld uitstraling.
Foto: gemeente Ermelo

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt wordt in het vierde kwartaal van dit jaar gestart met de openstelling van de Prins Hendriklaan. Dit meldt de gemeente Ermelo in een persbericht.

Aan de definitieve openstelling gaat een lange geschiedenis vooraf. In 2006 werd door de gemeenteraad het besluit genomen de Prins Hendriklaan af te sluiten. Wat een deal was tussen het wijkplatform Noord en CDA-wethouder Rikkert Vliek. De lezingen over de deal lopen uiteen. Volgens de toenmalige wethouder zou de afsluiting duren tijdens de bouw van Het Trefpunt. “De ontsluiting zou zodra de bouw was afgerond, in overleg met de buurt definitief worden geregeld. De bouw heeft echter langer geduurd door de financiële crisis destijds.” In 2010 werd de Prins Hendriklaan afgesloten met betonblokken. In maart 2014 zou de Prins Hendriklaan een nieuwe definitieve inrichting krijgen. De betonblokken zouden verdwijnen en plaatsmaken voor een groenere uitstraling. Ook de bloembak op de Prins Hendriklaan zou worden verwijderd. Daarnaast zou de laan niet wordt opengesteld voor doorgaand verkeer. Eind maart 2014 werd de definitieve inrichting van de Prins Hendriklaan op het allerlaatste moment opgeschort, na een klinkende verkiezingsoverwinning van CDA Ermelo. De partij van de samenleving meende dat de Prins Hendriklaan weer een doorgaande weg moest worden. Wat stuitte op tegenstand van onder meer bewoners van de laan. Rechtszaak naar rechtszaak volgde. Woensdag 14 oktober 2021 bepaalde de Raad van State dat de afsluiting van de weg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd vrachtverkeer) mag worden opgeheven door verwijdering van de barrières.

Prins Hendriklaan open
In het persbericht legt de gemeente uit dat samen met bewoners en omwonenden sinds november vorig jaar nauw samen aan de herinrichting van de Prins Hendriklaan wordt gewerkt. “De herinrichting van deze laan en omringende lanen, vloeit voort uit het verkeersbesluit om de barrières op de Prins Hendriklaan te verwijderen en deze weer open te stellen voor gemotoriseerd verkeer. Hoewel er zoveel mogelijk wensen van bewoners zijn meegenomen in het nieuwe ontwerp, kon helaas niet aan alle bewonerswensen worden voldaan. De Prins Hendriklaan zal daarom opengaan volgens gemeentelijk ontwerp.

Wijzigingen die wel zullen plaatsvinden ten aanzien van het plan, zoals het passeerde bij de Raad van State, is dat de Prins Hendriklaan een extra
plateau krijgt en dat verkeersmaatregelen in de omliggende lanen direct vast worden uitgevoerd. Het college wil daarnaast de bewoners van de Marijkelaan toch nog een mogelijkheid geven om de laatste uiteenlopende wensen bijeen te brengen. Het heeft daarom besloten om de bewoners van de Marijkelaan de gelegenheid te geven om met de bewoners van de Alexanderlaan en Irenelaan binnen 2 weken overeenstemming te bereiken over hun uiteenlopende wensen.”

Veelvuldig overleg
Tussen 18 november en nu vervolgt het persbericht, was er veel contact met bewoners in de hele wijk over de inrichting van de lanen. “Hieruit is veel opgehaald voor de herinrichtingsplannen. Natuurlijk is het nooit mogelijk om het iedereen naar zijn of haar wens te maken. Er zijn ideeën uitgewisseld en de gemeente stelde een conceptplan voor aan een aantal direct betrokken bewoners per laan waar maatregelen zijn voorzien. Voor de Alexanderlaan, Marijkelaan en Irenelaan zou dit betekenen, dat:

  • Er vier versmallingen met drempel komen. De versmalling krijgt een haag, zodat hij opgaat in de omgeving.
  • De kruising met de Prins Hendriklaan wordt voorzien van belijning, zodat de kruising beter opvalt.”

Eventueel zonder drempels
Het persbericht geeft aan dat het college op 3 augustus 2021 tot haar besluit is gekomen. “Het besluit betekent, dat het voorstel van het conceptplan nog steeds staat, maar dat er ruimte is om het zonder drempels te doen, een wens die bij enkele bewoners leeft en waarover men samen nog het gesprek aan kan gaan om overeenstemming te bereiken. Het gaat hier dan om overeenstemming over een enigszins gewijzigde uitvoering en situering. Hierbij kan uitsluitend gekozen worden voor versmallingen, met of zonder drempel, en zijn kleine verschuivingen mogelijk zijn ten opzichte van de huidig aangegeven plaatsen. Mocht men hier samen niet uitkomen dan wordt het gemeentelijk ontwerp ongewijzigd van kracht. Met het collegebesluit wordt ook de raad gevraagd de financiën vrij te geven, zodat de werkzaamheden zo spoedig mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Naar verwachting starten we hiermee in het 4e kwartaal.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden