Financieel wethouder Ermelo Wouter Vogelsang glundert, maar voor hoe lang nog

Foto: ermelo.nieuws.nl

Een opgeruimde Wouter Vogelsang, financieel wethouder van de gemeente Ermelo, deelde vandaag, maandag 7 juni, mee dat het is gelukt de begrotingsjaren 2022 en 2023 sluitend te krijgen. Vogelsang die in 2018 als nieuwbakken lid van het college zich geconfronteerd zag met een financieel tekort  van 5 miljoen euro, glunderde ervan.

Nog wel…
Nog wel, want na 2023 is het nu nog ‘koffiedik kijken’. Wat inhoudt dat met ingang van 2024 de begroting niet sluitend is. omdat er nog te veel onzekerheid is over verschillende factoren, waaronder de uitkering van het Rijk tegen die tijd. Bij veel Nederlandse gemeenten staat in die zin het water aan de lippen.

Dagelijkse ‘struggle’
Vogelsang was klip en klaar over de houding van de overheid. “Het is een dagelijkse ‘struggle’ (worsteling, red.) over hoe we dit kunnen oplossen met elkaar. Zo is 2,5 á 5 ton aan coronakosten die de gemeente Ermelo heeft gemaakt nog niet gecompenseerd. Ook zijn de kosten voor het Sociaal Domein aanmerkelijk gestegen, deze worden niet voldoende door het Rijk gecompenseerd. Op de huishoudelijke hulp die binnen de Wmo valt moet de gemeente ook heel veel geld toeleggen. Wat dat betreft krijgen we als gemeente wel de opdracht alle wettelijke taken uit te voeren, maar krijgen er niet genoeg geld voor om dit te doen.”

Mix
De begrotingsjaren 2022 en 2023 sluitend te krijgen is gelukt met een mix van bezuinigen op posten, de gemeentelijke belastingen te verhogen waaronder de Onroerende-zaakbelasting (OZB) en de begroting flink doorlichten op waar het wel wat minder kan.

De financiële puntjes op de i
Aan het op orde krijgen van de Kadernota -de meerjarenbegroting 2022-2025, is veel tijd besteed door het college en de gemeenteraad. Zo moest het Heroverwegingstraject van voorstellen om de juiste keuzes te maken, de financiële puntjes op de i zetten. Waar het college nog met de raad over in discussie moet gaan is de uitvoering van de moties/amendementen van december 2020 van de raad.

Vrijliggend fietspad
Zo stelt het college voor om vanaf 2022 geen financiële middelen meer beschikbaar te stellen voor het zwemvervoer van basisscholen, akkoord te gaan om het subsidieplafond muziekonderwijs vast te stellen op €110.000,-, niet op te bezuinigen op op Kunst -en Cultuurbeleid gezien de maatschappelijke en regionale effecten, en te kiezen voor een vrijliggend fietspad langs de Schaapsdijk in plaats van een fietsstraat.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden