Nieuwe wijkregisseur zoekt buurtinitiatieven in Ermelo om te faciliteren

Pieter Trap bij de nieuwe ontmoetingsplek aan de Pretoriusstraat.
Foto: Grietje-Akke de Haas

Pieter Trap (36), geboren en getogen Ermeloer, is sinds 1 september de nieuwe wijkregisseur voor de gemeente Ermelo. Hebben jullie een leuk initiatief dat de saamhorigheid en leefbaarheid in jullie buurt vergroot? Laat het dan weten! Wie weet wordt jullie initiatief met open armen ontvangen en gefaciliteerd door de gemeente Ermelo. Belangrijkste voorwaarde is wel dat er draagvlak is voor het idee onder de andere buurtbewoners.

Door Grietje-Akke de Haas.

Nieuw elan
Aan de functie van wijkregisseur, die verantwoordelijk is voor de 5 wijken in Ermelo en de buurtschappen binnen de gemeentegrenzen, is met de komst van Pieter een nieuw elan gegeven. De bedoeling is te gaan werken met wijkplannen waarbij ervaringen worden opgedaan binnen andere gemeenten zoals in Amersfoort. Daar wordt samen gewerkt aan een leefbare buurt. Een plek waar iedereen meetelt en meedoet. Met ruimte voor eigen initiatief en ondersteuning voor wie dat nodig heeft, zie indebuurt033.nl

Een voorbeeld voor heel Ermelo
“We gaan dan ook een kijkje nemen in de keuken van de gemeente Amersfoort, om te kijken hoe wij hun methode kunnen toepassen in Ermelo”, zegt Pieter. Het is niet dat er in Ermelo op het gebied van leefbaarheid niets gebeurt, benadrukt hij. “In West is de wijkvereniging erg actief en een voorbeeld voor heel Ermelo. Juist nu in coronatijd zijn er binnen wijk West buurt-teampjes ontstaan waarbij de mensen naar elkaar omzien. Dat zegt iets over de basis die in deze wijk is gelegd.”

Mét waterpomp
Ook in de Pretoriusstraat is de interactie onder de bewoners flink op gang gekomen. Sinds de Prins Willem Alexanderschool naar de overkant is verhuisd, is de voormalige locatie omgetoverd tot een schitterende ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. Er is onder meer een jeu de boules baan aangelegd, een speelplek voor kinderen gerealiseerd mét waterpomp en er wordt gezamenlijk een moestuin onderhouden. “Wij zien nu hoeveel gelegenheid deze plek biedt om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat vergroot de saamhorigheid en de leefbaarheid, zodat men meer naar elkaar kan omzien, elkaar wil helpen en eventuele problemen kan signaleren.”

Gemeente Ermelo wil wel
De gemeente Ermelo wil volgens Pieter heel graag initiatieven faciliteren. “Maar het initiatief moet wel van de buurtbewoners komen. Zij weten immers het beste wat hun buurt nodig heeft.” Pieter kan zich zo voorstellen dat bijvoorbeeld een buurt in de loop van de jaren is verjongd, maar dat de openbare ruimte niet is mee verandert. Dit zou voor de jonge gezinnen bij uitstek een kans zijn om het initiatief te nemen hier iets aan te veranderen.

Inspireren en motiveren
Of er in andere wijken of buurten al (lang) bewust of onbewust wordt gewerkt aan de leefbaarheid hoort Pieter trouwens ook graag. “Wie weet kunnen zij een voorbeeld zijn om mensen in andere wijken en buurten te inspireren en te motiveren.”

Leefbaarheidsteam Ermelo
Als wijkregisseur maakt Pieter namens de gemeente Ermelo deel uit van het Leefbaarheidsteam Ermelo. Via de website van Leefbaarheidsteam Ermelo kan iedereen zijn initiatief kenbaar maken. Mailen of bellen mag natuurlijk ook!

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden