De gemeente Ermelo gaat zes rioolputten renoveren

Foto: google maps

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de renovatie van zes rioolputten dit jaar. Dit is nodig om een functioneel, veilig en toekomstbestendig rioleringssysteem te waarborgen.

H2S-gassen
Aantasting door H2S-gassen die ontstaan bij een langere verblijftijd van afvalwater in het riool is de reden van de problemen in de rioolputten. Deze H2S-gassen zetten zich af op het beton en ‘eten’ het beton op waardoor de conditie van de putten ernstig achteruit gaat.

Prins Hendriklaan/Julianalaan
Zo is In de achterliggende stukken onder meer te lezen dat tijdens de rioolrenovatie 2016-2017 is gebleken dat drie rioolputten ter plaatse van de Prins Hendriklaan/Julianalaan ernstig aangetast waren. Vanwege onder meer de mate van aantasting en daarnaast ook de grote afmetingen van deze putten, konden deze niet binnen het toenmalig project uitgevoerd worden. Naar deze putten en direct aanliggende putten is vervolgonderzoek gedaan door het onafhankelijke kennisinstituut IKT en is mede op basis daarvan een advies voor het renoveren van zes putten uitgebracht door StadLandWater.

Grote risico’s
Met het tijdig uitvoeren van deze putrenovatie kan voorkomen worden dat de putten instorten. Het instorten van deze putten levert grote risico’s op voor de verkeersveiligheid. Daarnaast is met het instorten de waterafvoer ook niet meer geborgd in een deel van het hoofdtransportriool en zal dit veel wateroverlast veroorzaken.

Minder of niet goed bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden kunnen wegen minder goed of niet bereikbaarheid zijn. Dit wordt tijdig gecommuniceerd naar inwoners. Zo nodig worden er omleidingsroutes ingesteld. Ook is er tijdens hevige regenval kans op verhoogde risico van wateroverlast. Deze overlast staat echter in geen verhouding tot de overlast die in de toekomst zal ontstaan als de putrenovatie niet wordt uitgevoerd.

€ 250.000,–
De kosten van de renovatiewerkzaamheden worden geraamd op € 250.000,–. De werkzaamheden voor de renovatie van de rioolputten worden aanbesteed door een onderhandse aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016 op basis van EMVI waarin zowel de prijs als de kwaliteit wordt meegewogen..

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden