College Ermelo stelt budget Startersleningen 2020 opnieuw vast op € 300.000,00

Foto: Gemeente Ermelo

Het budget Startersleningen voor het jaar 2020 wordt € 300.000,00. Dat heeft het college van burgemeester & wethouders van de gemeente vastgesteld.

Voor dit budget kunnen ten minste twaalf startersleningen worden verstrekt.

Vijf aanvragen
In 2019 zijn er in totaal vijf aanvragen voor startersleningen toegekend en verstrekt. Het budget voor 2019 is hierdoor nog niet op. Ook hebben vroegtijdige aflossingen ervoor gezorgd dat het revolverend startersfonds weer is aangevuld. Wat maakt dat het fonds in 2020 niet te worden aangevuld om voor € 300.000,00 aan startersleningen te verstrekken.

Plafond niet verhogen
Het college benadrukt dat dit niet betekent dat nu voldoende ruimte is om het huidige plafond van € 300.000,00 per jaar te verhogen. Het verhogen van het plafond kan later zorgen voor problemen omdat het fonds opraakt. Er zou dan waarschijnlijk alsnog (extra) bij moeten worden gestort in de nabije toekomst.

Max
Bij het voortzetten van de starterslening eind 2017, op last van de gemeenteraad, is namelijk uitgegaan van een uitgave van maximaal € 300.000,00 aan startersleningen per jaar, voor de jaren 2019-2021. Naar verwachting zal er voor de komende paar jaren voldoende geld in het revolverend startersfonds terugvloeien om per jaar voor €300.000,00 aan startersleningen te kunnen verstrekken. Voor 2022 wordt bekeken of er budget moet worden bijgestort aan het fonds, om de starterslening door te laten gaan.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een starterslening mogen deelnemers maximaal 35 jaar oud zijn op het moment van indienen van de aanvraag. Hij of zij mag geen eigenaar van een woning zijn of zijn geweest. De aankoopsom van de woning plus de bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten e.d., bedraagt maximaal € 225.000,00. Op grond van deze maximale koopprijs worden er geen inkomenseisen gesteld. De maximaal toe te kennen starterslening bedraagt € 25.000,00 en is uitsluitend van toepassing voor woningen binnen de gemeente Ermelo.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden