Uitkomsten onderzoeken worden basis voor nieuw geluidbeleid in Ermelo

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

De uitkomsten van de enquête muziekgeluid en een akoestische onderzoek worden de basis voor een nieuw geluidbeleid in de gemeente Ermelo. Dit valt op te maken uit een persbericht van de gemeente, dinsdag 8 oktober.

De gemeente schrijft:
Elk jaar worden in de gemeente Ermelo meerdere muziekevenementen georganiseerd. Van kleine evenementen in buurten tot grotere evenementen in het centrum van Ermelo. In de afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe de inwoners het geluid van evenementen ervaren. We hebben in juni een inloopbijeenkomst gehouden en er heeft een online onderzoek plaatsgevonden via een enquête. Op maandag 7 oktober zijn tijdens een informatiebijeenkomst de resultaten van dit online onderzoek gedeeld met de inwoners.

Bevindingen op hoofdlijnen
Bijna 1200 mensen hebben de online enquête ingevuld, representatief verdeeld over het centrum, de woonwijken en het buitengebied van Ermelo. Het merendeel van de deelnemers vindt dat evenementen belangrijk zijn voor Ermelo, maar een deel geeft aan dat de overlast zoveel mogelijk beperkt moet worden. Ruim de helft van de respondenten stelt geen overlast te ondervinden van muziekevenementen, horeca of activiteiten van buren. Een kwart geeft aan enkel van geluidevenementen overlast te ervaren. Onder hen die aangeven overlast te ondervinden meldt wederom de helft dat dit weliswaar overlast is, maar niet overmatig storend.

’t Weitje
Wat betreft de evenementenlocaties wordt ’t Weitje driemaal zo vaak als overlastgevend aangeduid als andere locaties. De factoren die als meest hinderlijk worden ondervonden zijn harde muziek en luide bastonen. Het volledige rapport met de uitkomsten, bevindingen en aanbevelingen is te vinden op www.ermelo.nl/geluid

Verschil
Er is bij elke vraag een duidelijk verschil tussen inwoners die wél evenementenbezoeken en inwoners die dat niet doen: bezoekende inwoners zijn doorgaans toleranter tegenover overlast en zien het belang van evenementen voor Ermelo als prioriteit. Inwoners die geen evenementen bezoeken zijn evenwel bewust van dit belang, maar stellen doorgaans dat overlast geen natuurlijke bijkomstigheid daarvan is en dus moet worden beperkt.

Afstemming en besluitvorming
De uitkomsten van deze enquête gaan samen met het akoestisch onderzoek (in afrondende fase) naar het college en wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad om te komen tot een nieuw en onderbouwd geluidbeleid.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden