Bezorgde burgers alarmeren college en gemeenteraad Ermelo over ‘gifspuiterij’ op Groevenbeekse Heide

Foto: Archief Bianca Meijer

Bianca Meijer en Jeanette Kraan maken zich erg zorgen over het product Genoxone dat op de Groevenbeekse Heide wordt gebruikt om bramen mee te bestrijden. De vrouwen spreken hun bezorgdheid uit in een brief aan het college van B&W en alle raadsfracties van de gemeenteraad.

Geacht college, raadsleden,

Op 16 mei 2018 wordt op www.ermelo.nieuws.nl melding gemaakt van de onrust die het werken met gif op de Groevenbeekse Heide veroorzaakt. Dit is niet de eerste keer, ook in 2016 is hierover een uitvoerig bericht geschreven.

Net als in voorgaande jaren wordt het product Genoxone gebruikt om bramen mee te bestrijden. Uit het veiligheidsinformatieblad van de producent blijkt dat dit middel helemaal niet zo onschadelijk is als de Gemeente Ermelo beweert. Het veiligheidsinformatieblad vertelt een heel ander verhaal! Wij begrijpen dat productinformatie aan strenge wettelijke eisen moet voldoen. Het waarheidsgehalte van een dergelijke bijsluiter mag dan ook als zeer hoog worden ingeschat. Hoe komt het dat de Gemeente Ermelo zo stellig beweert dat het middel ongevaarlijk is? Waarop is deze aanname gebaseerd?

Het baart ons zorgen dat Genoxone wordt gebruikt op een openbaar natuur- en recreatieterrein zonder de burgers hiervoor te waarschuwen. De mensen laten hun honden en kleine kinderen hier tijdens het spuiten gewoon lopen omdat zij onwetend zijn van de mogelijke effecten van dit middel. De medewerkers van Joren Bos- en Natuuronderhoud hebben de keuze gemaakt om dit product te gebruiken zonder de door de producent voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Dat verontrust ons ook. Want wat is het effect voor deze mensen op lange termijn?

Aan één kant van het spoor wordt onderzoek naar verontreiniging van de bodem gedaan. Het terrein is afgezet met hekken voorzien van waarschuwingsborden. Maar aan de andere kant van het spoor wordt gif gespoten dat schadelijk is voor het milieu, zonder afzettingen of waarschuwingen. Wij begrijpen dat niet. Want dit gif komt ook in het grondwater terecht en kan volgens de bijsluiter blijvend schade aanrichten aan het aquatisch milieu. Is er echt geen andere manier om de hinder van de braamstruiken te minimaliseren?

Wij vinden het niet logisch dat aan één kant van Ermelo een natuurtuin wordt ingezaaid om de bijen aan te trekken, terwijl aan de andere kant van Ermelo een milieu schadend gif wordt ingezet om te zorgen dat er vooral geen braamstruiken langs paden meer zullen groeien en bloeien. Men is landelijk zo bezig met het behoud van de bijen. De braamstruik is één van de voedselbronnen voor de bij. Mogelijke hinder van braamstruiken langs de paden is ons inziens eenvoudig met een snoeischaar te verwijderen.

Wij zouden graag op korte termijn met de gemeente in gesprek gaan over dit onderwerp.

Reacties

article
36382
Bianca Meijer en Jeanette Kraan maken zich erg zorgen over het product Genoxone dat op
https://ermelo.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180517/bezorgde-burgers-alarmeren-college-en-gemeenteraad-ermelo-gifspuiterij-op-groevenbeekse-heide/
2018-05-17T19:49:04+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2018/05/16183306/20EN-Gifspuiterij.jpg
Gemeente